Varovanie NBS: Likvidácia známej poisťovne sa po odňatí licencie komplikuje, sú ohrozené práva klientov!

, TASR/red

Poisťovňa Novis je bez licencie už vyše trištvrte roka. Jej likvidácia sa však podľa centrálnej banky komplikuje a obáva sa aj o zabezpečenie práv jej klientov. Samotná poisťovňa však tvrdí, že aktuálny stav indikuje pochybnosti súdov o postupe centrálnej banky.

Po viac ako deviatich mesiacoch od rozhodnutia odobrať povolenie spoločnosti Novis na vykonávanie poisťovacej činnosti Národnou bankou Slovenska (NBS) a podania návrhu na vymenovanie likvidátora nebol likvidátor dodnes súdom vymenovaný. Vo štvrtok na to upozornila NBS, podľa ktorej vznikajú obavy o zabezpečenie práv klientov tejto poisťovne.

„Vznikajú oprávnené obavy NBS, dohľadových orgánov členských štátov Európskej únie a Islandu, ako aj Európskej komisie o zabezpečenie práv klientov spoločnosti Novis. S prihliadnutím na aktuálnu situáciu vnímame ako dôležité upozorniť na tento stav,“ uviedla NBS. „Čo najskoršie vymenovanie likvidátora v prípade poisťovne Novis vnímame ako krok, ktorý je nevyhnutný na ochranu klientov,“ zdôraznila NBS.

Sú podľa vás práva klientov poisťovacej spoločnosti Novis ohrozené?

Návrh na súd na zrušenie spoločnosti Novis podala NBS začiatkom júna minulého roka. Zároveň podala návrh na vymenovanie likvidátora, po ktorého vymenovaní sa má začať likvidácia spoločnosti. Bližšie o odňatí licencie poisťovni Novis si môžete prečítať v našom článku na tomto odkaze.

V kompetencii súdu

Rozhodnutie o vymenovaní likvidátora a začatí likvidácie patrí podľa centrálnej banky v plnom rozsahu do kompetencie Mestského súdu (MS) Bratislava III. „Pretože od podania spomínaného návrhu uplynulo viac než deväť mesiacov, nie je možné odhadnúť predpokladaný termín začatia likvidácie spoločnosti Novis,“ dodala NBS.

Radi testujete svoje vedomosti?
Vyskúšajte niektorý z našich ďalších kvízov na tejto stránke!

Od právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti, teda od 5. júna 2023, nemôže spoločnosť Novis vykonávať poisťovaciu činnosť okrem činností, ktoré sú nevyhnutné na uplatnenie jej pohľadávok a vyrovnanie záväzkov. Spoločnosť nemôže uzatvárať nové poistné zmluvy. Odobratie povolenia však podľa NBS nemá vplyv na trvanie už uzavretých poistných zmlúv.

Faktom však je aj to, že poisťovňa Novis rozhodnutie centrálnej banky o odobratí licencie tvrdo kritizovala. Ako sme informovali ešte v auguste minulého roka, dokonca podala na NBS správnu žalobu, kde žiadala o zrušenie podľa nej nezákonného rozhodnutia banky. Zároveň súd žiadala o priznanie odkladného účinku, teda aby sa pozastavili účinky napadnutého rozhodnutia NBS až do právoplatného rozhodnutia súdu o spomínanej žalobe.

Podarí sa Novisu rozhodnutie zvrátiť?

Rovnako sa Novis bráni aj v súčasnosti. Tvrdí totiž, že nevymenovanie likvidátora súvisí práve s rozhodnutím súdu v súvislosti so spomínanou správnou žalobou voči centrálnej banke. „Mestský súd Bratislava III nielenže nevymenoval likvidátora, ale predmetné konanie uznesením zo dňa 13. 2. 2024 prerušil a to až do rozhodnutia o správnej žalobe Novisu voči rozhodnutiu NBS o odobratí povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti,“ uvádza Novis v reakcii na vyhlásenie centrálnej banky.

Spomínané rozhodnutia pritom podľa Novisu indikujú pochybnosti súdov o zákonnosti rozhodnutia centrálnej banky odňať poisťovni licenciu. „Domnievame sa, že NBS o týchto skutočnostiach neinformovala, alebo nesprávne informovala aj dohľadové orgány členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru ako aj Európsku komisiou,“ tvrdí poisťovňa.

Novis zároveň dodáva, že ak sa súdy napokon stotožnia s jeho argumentáciou v spomínanej správnej žalobe, rozhodnutie NBS o odňatí licencie by malo byť zrušené a konanie o zrušení a likvidácii Novisu by sa stalo bezpredmetným.

Viac o téme: klienti , licencia , likvidátor , Národná banka Slovenska NBS , nevymenovanie , Novis , súd

Súvisiace články

Aktuálne správy