Poistenci pozor! Národná banka Slovenska odobrala povolenie jednej z poisťovacích spoločností

, Redakcia

Národná banka Slovenska odobrala povolenie na vykonávanie činnosti poisťovni Novis. Tá tak od pondelka 5. júna nemôže vykonávať poistnú činnosť. Odobratie povolenia však nemá vplyv na trvanie existujúcich poistných zmlúv, dodáva centrálna banka.

Poisťovacia spoločnosť Novis, ktorá na Slovensku pôsobila pod krkolomným oficiálnym obchodným menom NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa, a.s., prišla o povolenie na Slovensku rozhodnutím Národnej banky Slovenska (NBS) z 1. júna tohto roka. Dôvodom bolo podľa výrokovej časti viacero pochybení od nastavenia všeobecných obchodných podmienok až po dodržiavanie rôznych regulačných kapitálových limitov na rôznych trhoch Európy.

Od právoplatnosti tohto rozhodnutia, teda od 5. júna 2023, tak spoločnosť Novis nemôže vykonávať poistnú činnosť, okrem činností, ktoré sú nevyhnutné na uplatnenie jej pohľadávok a vyrovnanie záväzkov. „Spoločnosť Novis nemôže uzatvárať nové poistné zmluvy,“ dodáva vo svojom vyhlásení centrálna banka.

Čo s existujúcimi zmluvami?

Odobratie povolenia však nemá vplyv na trvanie existujúcich poistných zmlúv. Do začatia likvidácie majú podľa NBS klienti poistné krytie, nárok na vyplatenie poistného plnenia a ostatné nároky vyplývajúce z poistných zmlúv. Likvidácia spoločnosti začne po podaní návrhu centrálnou bankou na súd na zrušenie a začatie likvidácie spoločnosti Novis a vymenovaním likvidátora. Účelom likvidácie je uspokojenie nárokov klientov a iných veriteľov.

Likvidátora menuje súd náhodným výberom zo zoznamu špeciálnych konkurzných správcov určených pre likvidácie finančných inštitúcií a spoločnosť Novis vstúpi do likvidácie. Od vstupu do likvidácie za spoločnosť Novis bude konať vymenovaný likvidátor.

„Likvidátor bude informovať všetkých klientov (aj mimo Slovenskej republiky) a vyzve ich na prihlásenie svojich pohľadávok voči spoločnosti Novis. Na základe výzvy likvidátora je potrebné prihlásiť pohľadávky. Formu prihlášok a lehotu klientom oznámi likvidátor,“ informuje centrálna banka.

Klient pritom z poistnej zmluvy po vstupe spoločnosti do likvidácie nemá nárok na úhradu zaplateného poistného. Výnimkou je, ak poistná zmluva ešte nebola pred likvidáciou uzavretá, hoci klient poistné už uhradil.

Čo si môžu klienti nárokovať?

Ak má klient uzatvorenú iba rizikovú poistnú zmluvu bez investovania:

  • ak poistná udalosť nastala pred vstupom do likvidácie – je potrebné uplatniť nárok na poistné plnenie podľa poistnej zmluvy,
  • ak poistná udalosť nenastala pred vstupom do likvidácie – je potrebné uplatniť nárok na tzv. nespotrebované poistné (pomernú časť zaplateného poistného za obdobie, kedy už nie je poskytované krytie).

Ak má klient uzatvorenú poistnú zmluvu s investovaním:

  • ak poistná udalosť nastala pred vstupom do likvidácie – je potrebné uplatniť nárok na poistné plnenie podľa poistnej zmluvy,
  • ak poistná udalosť nenastala pred vstupom do likvidácie – klient má nárok na zodpovedajúce technické rezervy; výšku jednotlivých nárokov NBS nemôže posudzovať, avšak pokiaľ klienti nebudú mať odlišné informácie od likvidátora resp. právneho zástupcu, NBS odporúča prihlásiť poslednú sumu, o ktorej ich spoločnosť Novis informovala vo výpise (hodnota poistného účtu).

Ak si klienti pohľadávky neprihlásia, automaticky nezaniknú. „Likvidátor musí zohľadniť všetky záväzky, ktoré má spoločnosť Novis v účtovníctve a v prípade ich neprihlásenia bude plniť do úschovy. Je ale vhodné si pohľadávky prihlásiť v každom prípade,“ upozorňuje centrálna banka.

Chcú sa brániť na súde

Doručenie rozhodnutia o odobratí licencie potvrdila aj samotná spoločnosť Novis. Tvrdí však, že dokument obsahuje množstvo chýb a centrálna banka vo svojom rozhodnutí podľa nej všetky dôkazy, ktoré spoločnosť doručila, odignorovala. „A to dokonca aj znalecký posudok súdneho znalca z Viedne, ktorý konštatuje, že NBS pre účely tohto rozhodnutia skreslila Solvency súvahu Novisu do takej miery, že znalec v súvislosti s postupom NBS použil pojem falzifikácia,“ uvádza Novis vo svojom stanovisku.

Poisťovňa je preto presvedčená, že rozhodnutie centrálnej banky je nesprávne a založené na chybnom vyhodnotení faktov a nesprávnom uplatnení príslušných zákonov. „Poisťovňa preto pripravuje správnu žalobu a požiada súd o odklad účinnosti rozhodnutia. Novis očakáva od súdu spravodlivý proces aj z dôvodu, že v rámci konania pred NBS mu zámerne neboli sprístupnené viaceré dôležité dokumenty,“ uvádza poisťovňa.

Poistky na rôznych trhoch, plánovali expanziu

Novis na svojom webe o sebe uvádza, že je medzinárodnou poisťovňou so sídlom v Bratislave s klientmi aj v ďalších krajinách Európy. Okrem iného v susednom Česku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Fínsku, Taliansku a Maďarsku. Od roku 2018 pôsobila poisťovňa aj vo Švédsku, Litve a na Islande. Zakladateľmi poisťovne malo byť 15 akcionárov zo šiestich krajín. Sústredila sa pritom na produkty životného poistenia.

Len v máji tohto roka pritom informovala, že úspešne ukončila upisovanie podriadených konvertibilných dlhopisov za 20 miliónov eur. „Finančné prostriedky z tejto emisie dlhopisov predstavujú Novis kapitál posilňujúci finančnú pozíciou pre ďalšiu expanziu v Európe,“ opisovala poisťovňa svoje ambiciózne plány.

Faktom však je, že poisťovňa Novis mala už v minulosti viacero problémov. Centrálna banka jej pre porušovanie rôznych regulácií okrem iného vydala podmienečný zákaz predávať investičné poistenie a dokonca jej aj udelila pokutu na nedodržiavanie zmluvných podmienok.

Viac o téme: licencia, likvidácia, Národná banka Slovenska NBS, Novis, poisťovne

Súvisiace články

Aktuálne správy