Európsky dôchodok môžete mať aj na Slovensku! Čo znamená takzvaný štvrtý pilier v praxi?

Počuli ste niekedy o Celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte, skrátene Európskom dôchodku? Prinášame prehľad jeho výhod a nevýhod.

Podľa odborníkov bude už o dvadsať rokov štát schopný vyplácať dôchodky maximálne vo výške dvoch tretín tých súčasných. Pokiaľ chcete žiť na starobu dôstojne, nemôžete sa tak spoliehať na verejný dôchodok, ale iba sami na seba. Už nejaký čas na Slovensku funguje Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt. Bežne ho voláme Európsky dôchodok, štvrtý pilier alebo len PEPP. Aké prináša benefity a oplatí sa vôbec?

Zodpovedný sám za seba

Čo je vlastne PEPP? Ide o celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, teda za jeho naplnenie prostriedkami ste zodpovední vy a predstavuje doplnok k trom slovenským pilierom. PEPP je iniciatívou Európskej únie a riadi sa nadnárodným európskym právom, takže slovenskí politici doňho nemôžu zasahovať a neustále meniť podmienky, ako sa to deje pri druhom či treťom pilieri. Na Slovensku ho poskytuje zatiaľ iba jeden poskytovateľ, ktorým je Finax.

Najznámejšou výhodou štvrtého piliera je jeho celoeurópska prenositeľnosť. Pokiaľ pracujete nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách, PEPP cestuje spolu s vami a aj pri výplatnej fáze dostávate prostriedky z jedného účtu. Oplatí sa tak najmä mobilným pracovníkom, ktorí trávia veľa času mimo Slovenska. Produkt je vhodný aj pre živnostníkov a konateľov, jednoducho ľudí bez typického trvalého zamestnania. Prispievať môžete akoukoľvek sumou, alebo aj vôbec. Frekvencia a výška príspevkov nie je obmedzená, minimum je 10 eur.

V rámci PEPP-u sa investuje výlučne do globálnych ETF fondov od najväčších svetových asset manažérov. Výhodou ETF fondov je výborná diverzifikácia a minimálne poplatky. PEPP má poplatok iba 0,6 percenta, k čomu sa pripočíta DPH, dokopy teda 0,72 percenta, a patrí tak medzi najlacnejšie dôchodkové produkty na Slovensku. Zo samotného európskeho nariadenia pritom vyplýva, že celkové poplatky nesmú prekročiť jedno percento ročne.

Aké riziko si môžete v portfóliu navoliť? Na výber máte buď stopercentne akciový PEPP, druhou možnosťou je 80/20, teda 80 percent akcií a 20 percent v dlhopisoch. V oboch sa povinne desať rokov pred dôchodkom zníži alokácia akciovej zložky na 60 percent. Správca vtedy začne automaticky presúvať časť prostriedkov do dlhopisov. Tie sú síce bezpečnejšie, ale v dlhodobom horizonte zarábajú oveľa menej ako akcie.

Peniaze zostávajú zainvestované aj po dovŕšení dôchodkového veku a portfólio naďalej obsahuje aj rizikovú zložku. Po odchode do dôchodku vám 40 percent zostane v akciách a zvyšných 60 bude v dlhopisoch. Dobré zhodnotenie môžete očakávať najmä pri čisto akciovom PEPP-e. Akciové indexy v minulosti zarábali medzi 6 až 8 percentami ročne, dlhopisy výrazne menej.

Ďalšie parametre

Raz uzatvorenú zmluvu o PEPP nie je možné zrušiť a peniaze sa (okrem mimoriadnych prípadov) nedajú vybrať predčasne. Produkt je určený výlučne na príjem v čase, keď už nebudete vládať pracovať. Pri výplatnej fáze sa môžete rozhodnúť nechať si prostriedky vyplácať postupným čerpaním alebo jednorazovo po piatich rokoch od odchodu do dôchodku. Majetok v štvrtom pilieri je iba váš a po vašej smrti je predmetom štandardného dedičského konania. Existujú ale výnimky, kedy sa k peniazom predsa len dostanete pred dovŕšením dôchodkového veku. Ktoré?

Predčasný výber vám zákon umožní pri ťažkej invalidite s poklesom zárobkovej činnosti o viac ako 70 percent alebo pri dlhodobej nezamestnanosti po 57 roku života. Pokiaľ nie ste spokojný, stále môžete buď zmeniť sprostredkovateľa alebo doň prestať prispievať – to by však išlo proti základnej myšlienke pripraviť sa na malý dôchodok od štátu.

Už dnes viaceré firmy poskytujú dobrovoľné príspevky do Európskeho dôchodku ako benefit. Výhodou je tiež transparentnosť produktu a jednoduché ovládanie. Niekoľkými kliknutiami si viete pozrieť aktuálny stav vašich financií a zistiť, v ktorých konkrétnych pasívnych fondoch sú vaše peniaze zainvestované.

Čo sa stane, ak jediný poskytovateľ PEPP-u na Slovensku skrachuje? Prídete o všetky peniaze? Neprídete zrejme o nič, maximálne zaplatíte poplatok. Fondy nie sú vlastníctvom sprostredkovateľa (u nás Finaxu), ale vaše a spravujú ich asset manažéri ako DWS (Deutsche Bank), BlackRock či State Street, teda najväčšie investičné firmy na svete. Majetok Finaxu je oddelený od vašich úspor.

Pozitívom je, že od 1. januára tohto roku je aj príspevok do PEPP nezdaniteľnou časťou základu dane do sumy 180 eur ročne v úhrne pre všetky formy dôchodkového sporenia. Nevýhodou je, že vyplácané výnosy sa zdaňujú 19 percentnou daňou. Napriek nedávnej novele zdaňovania investícií na Slovensku tak nie je PEPP od daní oslobodený.

„V prípade Celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu nedošlo s týmito daňovými novelami k zmene,“ potvrdzuje Radoslav Kasík z Finaxu. „Dávky z PEPP sú zdaňované, rovnako ako dávky z doplnkového dôchodkového sporenia (3. pilier) bez ohľadu na to, do akého aktíva PEPP produkt investuje, teda aj v prípade ETF fondov a riadených portfólií poskladaných z nich. Veríme, že aj v tomto smere nastane posun, keďže motivácia ľudí šetriť si na dôchodok s príspevkami zamestnávateľov cez doplnkové sporenia je jednou najúčinnejších a najjednoduchších spôsobov dosiahnutia vyššej životnej úrovne dôchodcov,“ dodáva.

Aký je teda PEPP?

Poplatky sú síce stále o niečo vyššie, než má k dispozícii napríklad Vanguard v Spojených štátoch, žijeme však v slovenskej realite. Zároveň je zasahovanie domácich politikov do jeho fungovania výrazne obmedzené tým, že je právne ukotvený na celoeurópskej úrovni. Ide tak o vhodnú alternatívu na dlhodobé sporenie na dôchodok.

Medzi nevýhody patrí povinný prechod do konzervatívnejšieho zloženia portfólia s blížiacim sa dôchodkovým vekom. Pracujúci sporitelia sa tak pripravujú o časť potenciálnych ziskov. Ide však stále iba o malé negatívum, najmä keď veľká časť prostriedkov zostáva vo výnosných akciách aj po vašom odchode do výslužby.

Zvažovali by ste sporenie na dôchodok prostredníctvom Celoeurópskeho dôchodkového produktu?

Musíte si však naň odkladať sami a mať vnútornú disciplínu, aby ste sa zabezpečili na dôchodok. Nevýhodou je tiež, že zatiaľ iba málo zamestnávateľov poskytuje benefity vo forme príspevku do štvrtého piliera. To by sa však malo časom zmeniť. Výnos tiež musíte zdaňovať 19 percentnou sadzbou. O zrušení sa v minulosti v parlamente diskutovalo, zatiaľ sa tak neudialo.

PEPP v skratke
– PEPP je zakotvený na európskej úrovni. Dodáva mu to stabilitu, keďže slovenskí politici naňho a na vaše peniaze v ňom nemajú dosah.
Zmluvu nie je možné zrušiť, môžete však prestať prispievať. Vtedy sa pripravíte o efekt zloženého úročenia a dosiahnete minimálny dôchodok.
– Na výber máte z dvoch možností pomeru akcií k dlhopisom: 100/0 a 80/20. Pre mladých odporúčame dať všetko do akcií.
Investuje sa iba do pasívnych ETF fondov so širokou paletou firiem od najväčších asset manažérov.
– Nízke poplatky, maximálne 1%, v súčasnosti 0,72%.
– Priemerný ročný výnos akciových indexov je 6-8 percent, mesačný dôchodok tak môže pri investícii 100 eur mesačne dosiahnuť až 3600 eur, pravdepodobnejšie 1450 eur.
Nevýhodou je daň z výnosov 19 %.
Možnosť odpočítať 180 eur zo základu dane.
– Možnosti výberu sú postupné čerpanie alebo programový výber.
Predčasne môžete čerpať, pokiaľ ste ZŤP alebo dlhodobo nezamestnaný po dosiahnutí 57 rokov.
Majetok sa po smrti sporiteľa dedí, neprepadá štátu.

Viac o téme: Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt PEPP , dôchodky , dôchodok , Európsky dôchodok , Finax , fond obchodovaný na burze ETF , sporenie

Súvisiace články

Aktuálne správy