Skrátený pracovný týždeň? Dá sa to už aj dnes, treba však splniť tieto podmienky!

Skrátiť pracovný týždeň zamestnancom môžu zamestnávatelia už v súčasnosti. Dôležité však je, ako následne upravia pracovný režim. Či si viac voľna odpracujú zamestnanci počas zvyšných dní, alebo sa skráti celkový pracovný čas. O plošnom zavádzaní štvordňového pracovného týždňa je však podľa rezortu práce predčasné hovoriť. Jedným z dôvodov je aj možný výpadok pracovnej sily.

Diskusiu o kratšom pracovnom týždni rozprúdil tento týždeň premiér Robert Fico. Vo svojom vystúpení v rámci Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose vyhlásil, že Slovensko by vo veľmi krátkom čase mohlo patriť ku krajinám, ktoré zavedú 4-dňový pracovný týždeň ako experiment.

Pripravenosť diskutovať o tejto téme následne potvrdil aj minister práce Erik Tomáš. A to hlavne pri tých povolaniach, kde je to možné. Zároveň však stanovil aj svoju podmienku. Tou je, že mzdy pracovníkov by v takom prípade nemali byť krátené.

Štvordňový pracovný týždeň už máme v zákone

Súčasné znenie Zákonníka práce pritom umožňuje zaviesť aj štvordňový režim pracovného týždňa, a teda nebráni ani takejto organizácii práce na dobrovoľnom základe.

„Dôležité je však aj to, či je s takýmto režimom spojené zachovanie počtu odpracovaných hodín v týždni, t. j. 40 hodín (a bude sa pracovať 4 dni po 10 hodín) alebo ide aj o skrátenie pracovného času na 32 hodín (a bude sa pracovať 4 dni po 8 hodín) a či ide o skrátenie pracovného času so zachovaním mzdy alebo bez zachovania mzdy,“ dodal pre web oPeniazoch.sk rezort práce.

Ministerstvo zároveň dodáva, že ak ide o pracovný čas 10 hodín denne, ide v zmysle Zákonníka práce o nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času a vyžaduje súhlas zamestnanca alebo zástupcov zamestnancov. Platí to bez ohľadu na to, či sa pracuje v každý deň rovnako, napríklad štyri dni po 10 hodín.

„Uvedené súvisí s tým, že 10 hodinový pracovný čas môže vplývať aj na zdravie zamestnanca (v závislosti od druhu práce, ktorú vykonáva) ale môže zasahovať napr. aj do starostlivosti o dieťa, keďže ak pracovná zmena začne o 8:00, takáto zmena by so započítaním prestávky v práci skončila 18:30,“ upozorňuje rezort práce.

Dôležité sú aj dopady na ekonomiku

Súčasná právna úprava teda nijakým spôsobom nebráni, aby zamestnávatelia zaviedli aj štvordňový pracovný týždeň. Podľa ministerstva je však predčasné hovoriť o plošnom zavádzaní štvordňového pracovného týždňa, keďže by išlo o celospoločenskú otázku, nielen o pôsobnosť ministerstva práce, vzhľadom na to, že rôzne aspekty ekonomiky sú na seba prepojené.

„A nepochybne by išlo aj o otázky spojené napr. so zabezpečením fungovania rôznych aspektov života napríklad v deň, ktorý by mal byť dodatočným voľným dňom, prípadne, ako by sa riešil výpadok pracovnej sily spojený so skrátením pracovného času o 1/5,“ dodáva rezort.

Minister práce Erik Tomáš tento týždeň ešte priblížil, že krátenie pracovného týždňa si vie predstaviť napríklad v konzultačných firmách, no problematická by podľa neho v súčasnosti bola takáto zmena vo výrobnej sfére.

Vedeli by ste si vo vašej profesii predstaviť skrátenie týždenného pracovného času?

„My sme pripravení diskutovať o skrátení pracovného týždňa, najmä pri tých povolaniach, kde to možné je, ale určite len v takom prípade, že nedôjde ku kráteniu miezd ako takých“ dodal podľa TASR Tomáš.

Menia firmy názor?

Predseda vlády Robert Fico poukázal na postupnú zmenu postoja podnikov, ktoré ešte pred pandémiou nového koronavírusu možnosť skrátenia pracovného týždňa odmietali. V dôsledku covidu, ktorý spôsobil, že veľký počet ľudí začal pracovať z domu, sú mnohé firmy v tomto smere podľa Fica omnoho flexibilnejšie.

Tému skracovania pracovného času otvorila vlani Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR. Jej predsedníčka Monika Uhlerová si myslí, že otázka už nestojí tak, či skracovať pracovný čas, ale vyvstáva otázka, ako k skráteniu pristúpiť a akú formu zvoliť.

So skrátením pracovného týždňa už na Slovensku postupne naberáme skúsenosti. Pilotný testovací program napríklad spustila aj najväčšia banka na našom trhu, Slovenská sporiteľňa.

Viac o téme: Erik Tomáš , Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR MPSVR , Robert Fico , Slovenská sporiteľňa , štvordňový pracovný týždeň , Svetové ekonomické fórum (WEF) , trh práce , Zákonník práce , zamestnávatelia

Súvisiace články

Aktuálne správy