Fio banka rozšíri produktovú škálu aj o úvery pre občanov

Pridajte názor  Zdroj:

8. 12. 2010 - Počet klientov Fio banky rastie podľa jej vyjadrení trojnásobným tempom v porovnaní s obdobím pred získaním bankovej licencie

Fio banka, ktorá na slovenskom trhu začala vykonávať svoju činnosť 1. septembra tohto roka, získala počas deviateho a desiateho mesiaca sedem tisíc nových klientov. V súčasnosti má v Čechách a na Slovensku viac ako 70 tisíc klientov. Ako povedal vedúci obchodnej divízie skupiny Fio Martin Vrablec, počet klientov rastie trojnásobným tempom v porovnaní s obdobím pred získaním bankovej licencie. V súčasnosti sú typickými klientmi banky väčšie firmy, ktoré majú svojich obchodných partnerov v Čechách. "Chceme sa stať univerzálnou bankou so širokou škálou služieb," doplnil člen dozornej rady Fio banky Ján Franek. V budúcnosti chce teda banka získať aj bežných ľudí a aj malých podnikateľov.

V súčasnosti ponúka Fio banka na Slovensku vedenie bežných účtov v eurách, českých korunách a amerických dolároch, ďalej je to internetbanking, ponúka aj úvery na obchodovanie, menový úver, či požičiavanie cenných papierov. V budúcnosti chce však rozšíriť túto produktovú škálu aj o kontokorentné úvery, pôžičky pre občanov, hypotéky a úvery pre firmy. Ako doplnil Vrablec, banka nemá určený presný plán s konkrétnym termínom poskytovania týchto úverov. Podľa neho chce všetko svoj čas a s novým produktovým portfóliom bude prichádzať postupne.

Na českom trhu získala skupina Fio bankovú licenciu začiatkom mája 2010 a vznikla premenovaním brokerskej firmy Fio, burzovní společnost. Na Slovensku banka naviazala na služby Fio, sporiteľného družstva. Integrácia v rámci spoločností patriacich do skupiny Fio sa ukončila koncom augusta 2010. Popri Fio banke pôsobí na Slovensku naďalej aj obchodník s cennými papiermi Fio o.c.p. Finančná skupina Fio pôsobí na českom finančnom a kapitálovom trhu od roku 1993. Bola založená a je ovládaná českými majiteľmi.