Centrálna banka zmenila plány

Pridajte názor  Zdroj:

12. 6. 2002 - Niektoré ukazovatele slovenskej ekonomiky dopadnú v tomto roku inak, ako na sklonku minulého roku predpokladala Národná banka Slovenska. Neočakávaný vývoj zahraničného obchodu a zhoršenie hospodárenia štátu si vynútili zmenu menového programu, čo je kľúčový dokument pre výkon menovej politiky centrálnej banky.

BRATISLAVA – Niektoré ukazovatele slovenskej ekonomiky dopadnú v tomto roku inak, ako na sklonku minulého roku predpokladala Národná banka Slovenska. Neočakávaný vývoj zahraničného obchodu a zhoršenie hospodárenia štátu si vynútili zmenu menového programu, čo je kľúčový dokument pre výkon menovej politiky centrálnej banky.

Pôvodný menový program počítal so schodkom štátneho rozpočtu 3,5 percenta a deficitom platobnej bilancie 7,9 percenta hrubého domáceho produktu. „V porovnaní s predpokladmi menového programu však došlo k vzniku rizík vo fiškálnej oblasti s potenciálnym vplyvom na rast deficitu verejného sektora, stimuláciu domáceho dopytu a zvýšenie deficitu obchodnej bilancie,“ vysvetľuje banka potrebu aktualizácie programu. Nové odhady už hovoria o 4,5-percentnom schodku verejných financií a 8,3-percentnom schodku platobnej bilancie. Horšie hospodárenie verejných financií spája NBS s privatizačnými príjmami, ktoré sa dostanú do spotreby cez železnice, zdravotné poisťovne či cenové dotácie tepla. Menový program túto sumu odhaduje na desať miliárd. Schodok štátneho rozpočtu teda nebude 36,8, ale až 46,8 miliardy korún.

To, že štát minie viac, pocíti aj zahraničný obchod. Časť výdavkov sa minie v zahraničí, čo zaťaží obchodnú bilanciu. Spolu s ostatnými vplyvmi sa výsledok zahraničného obchodu Slovenska podľa NBS posunie o šesť miliárd korún na 98 miliárd. Vlani skončila bilancia s mínusom 103 miliárd korún.

Tento posun by však nemal vyvolať tlak na znehodnotenie meny, pretože odlev devíz za tovary sa vyrovná prílevom investičných devíz. „Celkový čistý p...

Celý článok si môžete prečítať tu.