Stimuly pre Sony neprekročia 15 % investície

Pridajte názor  Zdroj:

2. 11. 2006 - Štátna pomoc pre spoločnosť Sony, ktorá postaví v Nitre závod na výrobu LCD televízorov, nepresiahne 15 % celkovej investičnej akcie.

NITRA - Štátna pomoc pre spoločnosť Sony, ktorá postaví v Nitre závod na výrobu LCD televízorov, nepresiahne 15 % celkovej investičnej akcie. Tento limit je maximum, čo umožňujú kritériá Európskej únie. Uviedol to minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek. "Nepoznám presnú štruktúru požiadaviek, ktoré pôjdu do Nitry v súvislosti s investičnou akciou Sony. V súčasnosti tento materiál spracováva SARIO," konštatoval minister. Podľa jeho slov bude sumár požiadaviek rozdelený do dvoch skupín. Jednou je štátna pomoc pre Sony, druhou priama pomoc firme s tým, že 90 % prostriedkov z tejto pomoci použije na nákup technológií. Sumu 380 miliónov Sk vyčlení štát zo svojich zdrojov na rozvoj infraštruktúry v meste Nitra. "O účelové využitie týchto zdrojov má vláda trochu obavy, pretože doterajšie skúsenosti ukazujú, že nie vždy skončia peniaze tam, kde boli určené," potvrdil Jahnátek.

Podľa slov ministra hospodárstva predchádzali rozhodnutiu Sony investovať na Slovensku osobné prísľuby a písomné deklarácie ministrov slovenskej vlády. Tieto požiadavky sa sústreďovali do podprojektov, ako je nákup technológií. Požiadavka Sony bola, aby mali nárok použiť 90 % prostriedkov na kúpu technológií. Druhou požiadavkou bolo, aby firma nebola penalizovaná, pokiaľ naplní svoj investičný zámer na 80 %. Táto požiadavka je podľa Jahnátka štandardná.

Firma požadovala aj záruku bonifikácie, ak zvýši investície nad 120 % s tým, že vytvorí adekvátny počet nových pracovných miest. Tieto miesta musí udržať minimálne 5 rokov. Požiadavka na daňové úľavy sa vzťahuje na 7 rokov, počas ktorých bude mať Sony 75 % daňových úľav výlučne zo zisku. "Ďalšie požiadavky obsahujú špecifické prvky, ktoré sa nesmú zverejňovať, lebo sú predmetom obchodného tajomstva," uviedol minister hospodárstva.

Japonský koncern Sony plánuje spustiť prevádzku v nitrianskom závode na výrobu LCD televízorov v septembri budúceho roka. Plnú kapacitu výroby by mala firma dosiahnuť v priebehu roka 2008. Výška investície je 73 miliónov EUR, v prepočte 2,735 miliardy SKK. Produkčná kapacita závodu bude 3 milióny televízorov a prácu v ňom nájde 3 000 ľudí. Polovicu z nich firma plánuje presunúť z už existujúceho závodu v Trnave.