Európania podporujú euro aj Nástroj na obnovu a odolnosť a SURE

Najnovší prieskum Eurobarometra, o ktorom v piatok informovala Európska komisia, upozornil, že európska verejnosť aj naďalej silne podporuje euro.
Prieskum na vzorke 17.800 respondentov z 19 členských štátov eurozóny v období od 3. do 11. októbra naznačil, že 77 % respondentov v eurozóne tvrdí, že mať euro je pre EÚ dobrá vec a 69 % hovorí to isté o eure pre svoju krajinu.
Na Slovensku si 81 % opýtaných myslí, že euro je dobré pre EÚ a 71 % respondentov uviedlo, že euro je dobrá vec pre krajinu.
Na otázky o zrušení 1- a 2-eurových mincí celkom 64 percent opýtaných odpovedalo, že je za takéto zrušenie, pričom na Slovensku má takýto návrhu podporu 84 % opýtaných.
Prieskum meral aj to, ako verejnosť v eurozóne vníma finančnú podporu EÚ poskytovanú členským štátom EÚ na prekonanie krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19. Podľa reakcií respondentov až 75 % občanov eurozóny (69 % Slovákov) podporuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, hlavný nástroj ozdravného plánu EÚ budúcej generácie (NGEU).
Občania skonštatovali, že je dobré ponúknuť plán obnovy vo výške 750 miliárd eur na podporu všetkých členských štátov EÚ prostredníctvom grantov a pôžičiek pod podmienkou, že sa zavedú zelené, digitálne a sociálne investície a reformy.
Výsledky prieskumu zároveň ukázali silnú podporu aj pre nástroj SURE, ktorý má zabrániť nárastu nezamestnanosti v dôsledku negatívnych ekonomických dosahov koronakrízy. Až 80 % respondentov (70 % Slovákov) sa stotožňuje s tým, že je dobré poskytovať úvery členským štátom s cieľom udržať ľudí v zamestnaní počas kríz, akou bola napríklad pandémia nového koronavírusu.

Súvisiace články

Aktuálne správy