RÚZ upozorňuje, že novela zákona by firmám zvýšila dane bez riadnej diskusie

Návrh novely zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorý predložil poslanec Národnej rady SR Milan Vetrák (OĽANO), z pohľadu zamestnávateľov patrí k návrhom zákonov s najnegatívnejším dosahom na podnikateľov. Nemal by byť preto navrhnutý formou poslaneckého návrhu, ale mal by byť predložený na riadny legislatívny proces umožňujúci vyhodnotenie jeho krátkodobých aj dlhodobých dosahov na ekonomiku a spoločnosť. Stanovisko uviedla zamestnávateľská organizácia Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) vo štvrtok.
Zákon bol uvedený do praxe v roku 2012 ako opatrenie na zmiernenie dosahov globálnej finančnej a hospodárskej krízy. Aj keď mal byť osobitný odvod dočasný, v roku 2016 bol zdvojnásobený, avšak so záväzkom jeho postupného znižovania, pripomenula RÚZ.
Upozornila tiež, že poslanecký návrh zvyšujúci odvod takmer trojnásobne a rozširujúci rozsah jeho uplatnenia prichádza navyše, keď podniky uhrádzajú vysoké ceny energií a zatiaľ nevidia zo strany vlády žiadny plán riešenia. Tento odvod sa pritom dotýka napríklad lízingových spoločností či sektorov zodpovedných za budovanie, riadenie a údržbu kritickej infraštruktúry SR. Takýto zásah do ich hospodárenia bude mať zásadný vplyv na ich schopnosť plniť si svoje povinnosti nielen voči zákazníkom. „Za zamestnávateľov zastúpených v RÚZ považujeme prerokúvanie návrhov legislatívnych úprav, ktoré sa dotýkajú podnikateľského prostredia, so sociálnymi partnermi za povinnú súčasť sociálneho dialógu a za základný predpoklad úspešného, otvoreného a efektívneho vládnutia,“ uviedol prvý viceprezident RÚZ Mário Lelovský.
Keďže dôvodová správa návrhu poukazuje aj na potrebu preklenutia koronakrízy, ustaľovania verejných financií a realizáciu takzvanej daňovej revolúcie, zamestnávateľská organizácia pripomína, že mnoho sektorov zasiahnutých týmto opatrením počas posledných rokov nezaznamenalo žiadny zásadný rast príjmov a samy sa vyrovnávajú s dosahmi pandémie a rastúcimi nákladmi aj na vstupné suroviny. Navyše mnohé z týchto spoločností vyvíjali veľké úsilie nad rámec svojich zodpovedností, aby občanom a firmám pomohli preklenúť náročné obdobie koronakrízy či dôsledkov vojny na Ukrajine.
Republiková únia zamestnávateľov v prípade schválenia uvedenej novely predpokladá zníženie investícií do budovania týchto firiem a modernizácie. Ďalej upozorňuje na možné zníženie motivácie a dlhodobo budovanej dôvery zahraničných investorov v realizáciu dlhodobých a náročných investičných projektov na Slovensku.
RÚZ sa tiež domnieva, že dôjde k zvyšovaniu cien pre obyčajných ľudí s najväčším dosahom na sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva. Upozorňuje aj na ďalšie možné prepúšťanie zamestnancov a znižovanie platov.
Zvlášť podstatné je podľa zamestnávateľskej organizácie uvedomiť si, že v čase globálnej ekonomiky a nárastu vplyvu podnikov pôsobiacich v digitálnom svete by tento návrh prispel aj k ďalšiemu znevýhodňovaniu pozície miestnych firiem voči globálnym, ktoré sa dlhodobo vyhýbajú daňovej či všeobecnej regulácii na národnej úrovni štátov.
V prípade takéhoto plánu zvyšovania príjmov štátneho rozpočtu žiada RÚZ predložiť návrh zákona na riadny legislatívny proces s účasťou dotknutých rezortov, odborných regulačných a analytických úradov a sektorových organizácií zastupujúcich relevantné spoločnosti.

Súvisiace články

Aktuálne správy