SZVT upozornil na diskrimináciu pri štátnej pomoci pred rastúcimi cenami plynu

Diskusia 3  Zdroj: TASR

5. 8. 2022 - Pomoc vlády pred prudkým nárastom ceny plynu pre domácnosti od budúceho roka by mala byť rovnaká pre všetky domácnosti bez rozdielu na to, či bývajú v bytovom dome na sídlisku alebo rodinnom dome.

Pomoc vlády pred prudkým nárastom ceny plynu pre domácnosti od budúceho roka by mala byť rovnaká pre všetky domácnosti bez rozdielu na to, či bývajú v bytovom dome na sídlisku alebo rodinnom dome. V piatok na to upozornil Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT), podľa ktorého pretrváva diskriminácia voči odberateľom Centrálneho zásobovania teplom (CZT).

Zväz poukázal na produkt Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), ktorý má zabezpečiť domácnostiam nižšie ceny plynu. "SZVT upozorňuje vládu Slovenskej republiky na to, že pri tomto projekte zabudla na cca 600.000 domácností zásobovaných teplom zo systémov CZT, v ktorých sa 52 % tepla vyrába z plynu," uviedli teplári.

Predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš zdôraznil, že občania, ktorí sú odberateľmi CZT, nemôžu byť vynechaní pri riešení ochrany pred nárastom cien energií. "Vládu sme na tento problém viackrát upozornili a žiadali, aby myslela aj na týchto občanov pri hľadaní riešenia a nediskriminovala ich," pripomenul Janiš.

Projekt na obmedzenie nárastu ceny plynu len pre domácnosti mimo domácností zásobovaných z CZT považuje zväz za neprijateľný a hrubo diskriminujúci veľkú časť obyvateľstva žijúceho na Slovensku. Rozdiely, na ktoré SZVT upozorňuje, sú najmä medzi domácnosťami žijúcimi v rodinných domoch a medzi domácnosťami žijúcimi v bytových domoch na sídliskách miest. Teplári nerozumejú, z čoho plynie rozdeľovanie týchto domácností a aký je rozdiel medzi domácnosťou v rodinnom dome a domácnosťou v bytovom dome.

"SZVT vyzýva vládu, aby v rámci svojej sociálnej politiky zabezpečila systém ochrany pred astronomickým nárastom cien energií pre všetky domácnosti, nie selektívne len pre vybrané skupiny domácností. Možno práve tie, ktorým je táto pomoc adresovaná, potrebujú ochranu v cenovej regulácii menej ako práve obyvatelia bytových domov, v ktorých žijú mladé rodiny, dôchodcovia a sociálne ohrození občania," uviedol zväz. Vláda by podľa Janiša mala zvážiť svoje kroky a neohrozovať finančnú situáciu občanov, "ktorých navrhovaný vládny projekt pomoci nezahrňuje a nepočíta s nimi".