Google prehral spor s EÚ, súd potvrdil rozhodnutie z roku 2017 zaplatiť pokutu 2,8 miliardy dolárov

Pridajte názor  
Google prehral spor s EÚ, súd potvrdil rozhodnutie z roku 2017 zaplatiť pokutu 2,8 miliardy dolárov
Zdroj: CNBC
Foto: SITA/AP


10. 11. 2021 - Nie je to prvýkrát, čo Všeobecný súd EÚ rozhodol v súvislosti so zneužívaním dominantného postavenia v prípade podanom Európskou komisiou a zameranom na technologického giganta. Proti stredajšiemu verdiktu sa možno odvolať a dostať ho na najvyšší súd EÚ.

Európska únia v súčasnosti diskutuje o tom, ako sprísniť svoj súbor pravidiel, aby zabezpečila spravodlivejšiu hospodársku súťaž v rámci 27 členských krajín. Aktuálne rozhodnutie tribunálu EÚ by mohlo ovplyvniť obchodné modely veľkých technologických hráčov.

Rozhodnutie prichádza po tom, čo Európska komisia, výkonná zložka Európskej únie, v roku 2017 uviedla, že Google uprednostnil svoje vlastné porovnávacie služby a udelil spoločnosti pokutu 2,42 miliardy eur za porušenie protimonopolných pravidiel. Google napadol tieto nároky prostredníctvom druhého najvyššieho súdu EÚ.

„Všeobecný súd dospel k záveru, že tým, že Google uprednostňuje svoju vlastnú službu porovnávania cien na svojich všeobecných stránkach s výsledkami prostredníctvom priaznivejšieho zobrazenia a umiestňovania, zatiaľ čo na týchto stránkach vyraďuje výsledky z konkurenčných porovnávacích služieb pomocou algoritmov hodnotenia, odchýlil sa od konkurencie na základe kvality,“ uviedol súd v stredajšej tlačovej správe. Okrem toho súd potvrdil aj pokutu vo výške 2,42 miliardy eur. „Všeobecný súd uzatvára svoju analýzu konštatovaním, že musí byť uhradená výška peňažného trestu uloženého spoločnosti Google,“ dodal súd.

Proti stredajšiemu verdiktu sa možno odvolať a dostať ho na najvyšší súd EÚ.

„Dnešný rozsudok prináša jasné posolstvo, že správanie spoločnosti Google bolo nezákonné, a poskytuje trhu potrebnú právnu jasnosť. Komisia bude naďalej využívať všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, na riešenie úlohy veľkých digitálnych platforiem, na ktorých sú firmy a používatelia závislí pri prístupe ku koncovým používateľom a prístupu k digitálnym službám,“ uviedol hovorca Európskej komisie. „Nákupné reklamy vždy pomáhali ľuďom rýchlo a jednoducho nájsť produkty, ktoré hľadajú, a pomáhali obchodníkom osloviť potenciálnych zákazníkov. Tento rozsudok sa týka veľmi špecifického súboru faktov a hoci ho dôkladne preskúmame, v roku 2017 sme urobili zmeny, aby sme vyhoveli rozhodnutiu Európskej komisie,” uviedol po vynesení rozsudku hovorca Google pre televíziu CNBC.

Google prehral spor s EÚ, súd potvrdil rozhodnutie z roku 2017 zaplatiť pokutu 2,8 miliardy dolárov

EÚ v súčasnosti diskutuje o tom, ako sprísniť svoj súbor pravidiel, aby zabezpečila spravodlivejšiu hospodársku súťaž medzi 27 členskými štátmi. Thomas Vinje, protimonopolný partner právnickej firmy Clifford Chance, verí, že rozhodnutie Všeobecného súdu „prinesie vietor do plachiet pre zákon o digitálnych trhoch. „Rozsudok je potvrdením vytrvalosti Komisie počas desaťročia zastaviť  zneužívanie zo strany Google.“

DMA, zákon o digitálnych trhoch,  je jedným z veľkých legislatívnych prvkov, na ktorých EÚ pracuje a ktorý by mohol viesť k zmenám v častiach obchodných modelov technologických gigantov. Jednou z potenciálnych zmien je ukončenie sebauprednostňovania, keď sa napríklad  zobrazia výsledky vyhľadávania aplikácií na  možnostiach zobrazenia produktov Apple vyvinutých technologickým gigantom. Cieľom je poskytnúť menším vývojárom aplikácií rovnakú šancu, že ich spotrebitelia nájdu a vyberú. Zákonodarcovia tiež sledujú obmedzenie cielenej reklamy, aby používateľom priniesli viac súkromia. To by mohlo ovplyvniť aj fungovanie Big Tech.