flash analýza: Flash analýza: Zahraničný obchod skončil v júli v mínuse

Pridajte názor  
flash analýza: Flash analýza: Zahraničný obchod skončil v júli v mínuse
Zdroj: 365bank
Foto: getty images


8. 9. 2021 - Naša obchodná bilancia sa od začiatku tohto roka vyvíjala priaznivo. Teraz však došlo k zmene a zahraničný obchod skončil v júli po 14 mesiacoch v deficite. Išlo však  len o  mierny deficit na úrovni necelých -11 mil. Eur. Kumulatívny prebytok od začiatku tohto roka však dosahuje takmer 2 miliardy eur.

V júli rástol export aj import pomerne silným, dvociferným tempom, aj keď bolo pomalšie ako v predchádzajúcich mesiacoch. Je to ovplyvnené rozbehnutím výroby po ústupe pandémie, ale aj bázickým efektom. Vplyv bázického efektu ale už pomaly odznieva.

Export sa v júli medziročne zvýšil o 10,9 % a jeho hodnota predstavovala vyše 6,73 mld. eur. Vplyv slabej bázy z minulého roka bol už miernejší ako v predchádzajúcich mesiacoch, exportéri ťažili z ekonomického oživovania po ústupe druhej vlny. 

Naším najdôležitejším exportným odvetvím je automobilový priemysel. Export strojov a prepravných zariadení, kam patria aj autá, bol v júli o cca 4 % vyšší ako pred rokom a o 17 % vyšší ako pred 2 rokmi, teda pred koronakrízou. Rástol ale aj dovoz automobilov – medziročne bol vyšší až o zhruba 12 % a oproti obdobiu spred pandémie o 9 %. To spôsobilo, že celkový rozdiel medzi vývozom a dovozom automobilov bol síce kladný (800 mil. Eur), ale bol o takmer 20 % nižší ako pred rokom. A práve to sa najvýraznejšie podpísalo aj pod záporné saldo celého nášho zahraničného obchodu.
Celkový import sa v júli zvýšil výraznejšie ako export, a to o 18,6 % a jeho hodnota dosiahla úroveň 6,75 mld. eur. 

Ako sa bude vyvíjať náš export a import v ďalších mesiacoch?
Očakávame, že aj v ďalších mesiacoch bude náš export aj import medziročne rásť. Vplyv bázického efektu ale už v letných mesiacoch postupne odznieva a tempá medziročného rastu už budú teda pomalšie.   

Okrem toho, vývoj nášho zahraničného obchodu bude v ďalších mesiacoch závisieť aj od toho, aký dopad bude mať 3. vlna pandémie na našu ekonomiku a ako sa na našej ekonomike podpíše súčasná materiálová kríza. 

Najväčším ťahúňom nášho exportu sú automobilky, ale nad ich vývojom v druhej polovici tohto roka visí otáznik. Globálna ekonomika totiž bojuje so surovinovou krízou. V prvom rade ide o nedostatok čipov, ktorý spôsobuje odstávky výroby hlavne v automobilovom a elektrotechnickom priemysle. Predpokadáme, že chýbajúce čipy budú trápiť automobilky ešte celý tento rok a zrejme aj začiatkom budúceho roka. Ďalším veľkým problémom pre priemysel je nedostatok plastového granulátu, ktorý sa využíva vo väčšine odvetví vrátane automobiliek. Trh hlási aj problémy s nedostatkom plechov, kovov, dreva, skla a aj stavebných materiálov. 

Materiálová kríza je spôsobná hlavne zabrzdením výroby počas krízy a pomalším rozbiehaním výroby po pandémii. To spôsobuje odstávky priemyselnej výroby v mnohých odvetviach, ochromuje medzinárodný obchod a tlačí hore ceny nedostatkových materiálov či súčiastok. 


Autorom je Jana Glasová, analytička 365.bank