Zlý kapitalizmus a rast inflácie: Ekonomiky fiat mien sú postavené na klamstvách

Diskusia 28  
Zlý kapitalizmus a rast inflácie: Ekonomiky fiat mien sú postavené na klamstvách
Zdroj: Mises Institute
Foto: getty images,


26. 7. 2021 - Občas sa oplatí urobiť krok späť, aby ste získali širší pohľad na vec. Ak to urobíte, všimnete si skutočnosť, že žijeme v dobe fiat mien, sveta, v ktorom v podstate všetko nesie odtlačky ich prstov: ekonomický a finančný systém, politika, dokonca aj kultúrne normy, hodnoty a morálka ľudí neuniknú pred širšími dôsledkami fiat mien.

Možno si pri každodennom používaní fiat mien, ako napríklad pri prijímaní miezd, nákupe tovaru a služieb, splácaní hypotéky, vkladaní peňazí do banky za účelom sporenia, ani nevšimnete, že s fiat menami niečo nebude v poriadku. A je jedno, či je to americký dolár, euro, čínsky jüan, japonský jen, britská libra alebo švajčiarsky frank. Pravdou je, že všetky tieto nekryté meny trpia vážnymi ekonomickými a etickými nedostatkami, ktorým v skutočnosti nie je vôbec ťažké porozumieť.

Fiat meny vydávajú centrálne banky ale vytvárajú ich aj úverové expanzie komerčných bánk. Centrálne banky v súčinnosti s komerčnými bankami v skutočnosti zvyšujú nesplatenú ponuku peňazí poskytovaním pôžičiek firmám, domácnostiam a vládnym subjektom. Znamená to vytváranie peňazí z čistého vzduchu. Keby sme chceli byť tvrdší, tak ide o falšovanie peňazí. Vydávanie nových fiat mien uvádza do pohybu boom, ilúziu prosperity. Spotreba a investície sa rastú, ekonomika sa teší z vyšších ziskov firiem, zo zvýšenej zamestnanosti, rastu akcií, cien nehnuteľností atď.

Skôr či neskôr ale vyplávajú na povrch negatíva. Úverová emisia nových fiat peňazí narúša trhové úrokové sadzby. Umelým spôsobom znižuje trhovú úrokovú sadzbu pod svoju „prirodzenú úroveň“, čím sa znižujú úspory, zvyšuje spotreba a navyše sa spúšťajú ďalšie investície. Nič z toho by sa nestalo týmto spôsobom, nebyť úverovej injekcie nových fiat peňazí do ekonomického a finančného systému. Rozmach prináša nadmernú spotrebu a nesprávne investovanie. Ekonomika žije nad svoje možnosti.

V určitom okamihu sa boom zrúti, banky sprísňujú svoje úverové štandardy, dlžníci neplnia svoje záväzky, firmy sa dostanú do strát, geopolitická kríza spôsobí, že ľudia prepadnú panike. Aby sa zabránilo zrúteniu systému fiat mien v takejto situácii, centrálne banky ešte viac znižujú úrokové sadzby a pumpujú do finančného systému nové úvery a peniaze. Trik vo väčšine prípadov funguje, a prepad sa zmení na ďalší boom. To však má svoju cenu: drvivá väčšina ľudí bude trpieť ešte vyššou infláciou cien tovaru.

Fiat mena nespôsobuje iba finančné a hospodárske krízy, je tiež vysoko inflačná. Neúnavné rozširovanie množstva fiat peňazí spôsobuje, že kúpna sila peňažnej jednotky časom klesá. Navyše zvyšovanie množstva fiat peňazí vytvára víťazov aj porazených, nejde o hru obojstranne výhodnú. Prví príjemcovia nových peňazí majú úžitok na úkor tých, ktorí ich dostanú neskôr. Vedie to k nespravodlivému a nesociálnemu rozdeleniu príjmu a bohatstva v spoločnosti. V neposlednom rade, sa vďaka fiat peniazom dostávajú ekonomiky na čoraz vyššiu úroveň dlhu.

Zlý kapitalizmus a rast inflácie: Ekonomiky fiat mien sú postavené na klamstvách

Vlády využívajú najmä svoj v podstate neobmedzený prístup k úverom a peniazom poskytovaným centrálnymi bankami. Ich finančný mandát im umožňuje financovať všetky druhy politických extravagancií, do výdavkov na sociálne zabezpečenie až po výdavky na vojenské konflikty, vďaka ktorým je štát stále väčší a silnejší na úkor slobôd jednotlivca. Pravdou je, že fiat peniaze sú samotným elixírom pre to, aby sa štát stal skutočne veľkým. Bohužiaľ, táto pravda zostáva väčšinou skrytá pred širšou verejnosťou, nepíše sa o nej v ekonomických učebniciach a neprednáša na univerzitných seminároch.

Môžu byť za tým rôzne motívy, pokiaľ ide o analýzu a hodnotenie výhod režimu nekrytých peňazí, od nevedomosti až po vyložené klamstvá. Zdravá ekonómia však ukazuje, že používanie fiat mien spôsobuje veľké problémy. Je možné, že bublina nemusí prasknúť, napríklad ak centrálne banky znížia trhové úrokové sadzby v zásade na nulu a upíšu úverové trhy. Pritom sa však základné problémy nevyriešia, ale naopak ešte zväčšia. A ľudia sú klamaní o tom, čo sa v skutočnosti deje.

V tejto súvislosti nehovoríme iba o opakovaní finančných a hospodárskych kríz. Rakúsky ekonóm Ludwig von Mises (1881–1973) predvídal, že použitie fiat peňazí by zničilo voľný trh a spoločenský poriadok (alebo to málo, čo z nich zostane): „Bola by chyba predpokladať, že moderná organizácia výmeny bude musieť naďalej existovať. Nesie v sebe zárodok svojej vlastnej deštrukcie; vývoj fiduciárneho média musí nevyhnutne viesť k jeho rozpadu.“

Ako sa bude vyvíjať globálny finančný, ekonomický a politický systém je ťažké predpovedať, najmä vzhľadom na závažné problémy, ktoré narážajú na použitie nekrytých peňazí. Vieme však, že centrálne banky vytvorili impérium monetárnej politiky podvodu. Opatrný investor má preto dobré dôvody na to, aby očakával vyššiu infláciu - to znamená zrýchlený pokles kúpnej sily peňazí, ktorý bude viditeľný v podobe rastu cien spotrebného tovaru a / alebo cien aktív, pretože zvýšenie inflácie bude mať za následok byť považované za politiku najmenšieho zla z pohľadu vládcov a ovládaných.

V konečnom dôsledku z politiky nafukovania ponuky peňazí, stratégiou podkopávajúcou voľný trh a spoločenský systém, pre jeho negatívne účinky - vyššie ceny potravín, energií a bývania ale zároveň  nižší ekonomický rast, pokles životnej úrovne väčšiny ľudí - s najväčšou pravdepodobnosťou, či už z omylu alebo zúfalosti, obvinený „kapitalizmus“. To zase umožní štátu ďalej ničiť to málo, čo zo systému voľného trhu zostáva prostredníctvom daní, regulácie atď. Vzhľadom na opätovný výskyt socialisticko-marxistických myšlienok v západnom svete by to preto nemalo byť prekvapenie, že centrálne banky čoraz viac prijímajú politiku zvyšovania inflácie.