Digitálne peniaze centrálnych bánk: Áno, či nie?

Diskusia 5  
Digitálne peniaze centrálnych bánk: Áno, či nie?
Zdroj: AIER
Foto:getty images


8. 7. 2021 - Hlavnou myšlienkou je umožniť občanom priamo držať elektronickú menu vydanú centrálnou bankou. Občania by potom mohli na platby a prevody používať digitálnu menu centrálnej banky (CBDC).

Argumentov, prečo je dobré vydávať CBDC je hneď niekoľko. Avšak všetko, čo má CBDC napraviť, sa dá dosiahnuť aj cez iný existujúci proces alebo inštitúciu. Pričom tieto alternatívy sú zvyčajne lacnejšie a menej riskantné. Skúsme sa teda pozrieť na neúplný zoznam dôvodov, ktoré predkladajú obhajcovia CBDC. 

CBDC poskytne spotrebiteľom bezpečné digitálne vládne peniaze. Spotrebitelia však už majú k dispozícii bankové účty, na ktoré sa vzťahuje poistenie vkladov. Pre väčšinu ľudí preto nie je nutná nová 100 % bezpečná alternatíva, hlavne ak niečo podobné už súčasné 100 % bezpečné peniaze ponúkajú.
CBDC by umožnilo efektívnejšie platby, úľavy a stimuly. Úľavy počas pandémie koronavírusu veľmi často meškali. Tu je však problém inde. Platby nemeškali kvôli platobnému mechanizmu. Pomalšie boli skôr kvôli problémom s informáciami . Kto má nárok na platby? V akej sume? Kam sa majú poslať svoje peniaze? Ak sa tieto problémy vyriešia, platby je možné rýchlo odoslať elektronicky prostredníctvom bežných bankových účtov. Ak sa tieto problémy nevyriešia, CBDC nič nezlepší. Mnoho platieb sa neposielalo elektronicky. V USA sa to riešilo prostredníctvom pomalých a nákladných šekov. Vlády by mohli v budúcnosti poskytnúť finančnú pomoc rýchlejšie, ak by využili predplatené debetné karty pre tých, ktorí nemajú účet v banke, alebo nechcú prijímať peniaze elektronicky. Jednoduché riešenie, ktoré i nevyžaduje vybudovanie úplne nového platobného systému.

CBDC prináša platby v reálnom čase. Ale podobne aj iné systémy, ako sú Zelle, MasterCard Send, Visa Direct. Pri existujúcich systémoch riešiacich problém s rýchlosťou nie je CBDC potrebné. Podobný argument sa používa aj pre zlacnenie a zrýchlenie medzinárodných platieb. Vyrovnanie medzinárodných platieb trvá dni. Nezrýchlila by to sieť CBDC? Spoločnosti ako Transferwise, MoneyGram a Western Union už teraz poukazujú peniaze z USA a Kanady v reálnom čase do pobočiek po celom svete. A pokiaľ ide o náklady, Svetová banka poukazuje, že poplatky za prevody peňazí sa v priebehu desaťročia neustále znižovali, najmä pokiaľ ide o prevody peňazí v digitálnej podobe. Najdrahšie remitencie sú tie, keď príjemca požaduje fyzickú hotovosť. Pokiaľ príjemcovia nevyžadujú fyzickú hotovosť, nemali by sme očakávať, že CBDC výrazne zníži náklady.

CBDC by lepšie slúžilo ľuďom bez bankového účtu. Mnoho ľudí sa vyhýba bankám pretože im neverí. Prečo by dôverovali digitálnej mene vydanej centrálnou bankou? V USA už má vláda pripravené riešenie pomoci ľuďom bez bankového účtu. Ministerstvo financií vydáva debetné karty Direct Express s nízkymi poplatkami príjemcom federálnych výhod. V porovnaní s vybudovaním nového platobného systému zameraného na nebankové bankovníctvo by bolo oveľa jednoduchšie vylepšiť program Direct Express a rozšíriť k nemu prístup pre ľudí s nízkym príjmom.

Digitálne peniaze centrálnych bánk: Áno, či nie?

Potrebujeme CBDC, aby sme dokázali čeliť čínskym CBDC. Niektorí obhajcovia sa obávajú hrozby digitálnej meny, ktorú zavádza Čína. Tvrdia, že čínske CBDC by mohlo poškodiť medzinárodnú úlohu amerického dolára alebo ohroziť domácu menovú politiku v menších krajinách, ako je Kanada. Tento argument nie je presvedčivý. Medzinárodná dominancia amerického dolára je funkciou silného bankového systému a obrovskej americkej ekonomiky, nie médiom, na ktorom sú doláre tlačené. Čínske CBDC to asi zmeniť nedokáže. Menšie národy ako Kanada sa tiež nemusia báť čínskeho CBDC. Kanaďania v súčasnosti žijú vedľa najväčšej monetárnej sily na svete, napriek tomu naďalej používajú kanadské doláre. Silné sieťové efekty podporujú kanadský dolár. Ak susedný fyzický americký dolár nebol schopný oslabiť tieto sieťové efekty, nie je pravdepodobné, že by to dokázali CBDC. 

Potrebujeme CBDC, aby sme zabránili strate kontroly nad novými formami súkromných peňazí. Skutočne hrozí, že bez CBDC nahradia vládne prostriedky súkromné formy meny, ako napríklad Libra od Facebooku, čo by viedlo k strate štátnej kontroly nad monetárnou politikou a ďalšími politickými cieľmi, ako je boj proti praniu špinavých peňazí a finančná stabilita? Nepreháňajme. FB Libra mala byť pôvodne denominovaná nie v dolároch, ale v novej zúčtovacej jednotke navrhnutej spoločnosťou Facebook. Ak je nepravdepodobné, že by exotické účtovné jednotky, ako je čínsky jüan, dokázali vyvinúť enormný tlak v Kanade a USA, potom by to nedokázala ani Libra. Pokiaľ ide o ďalšie politické záujmy, ako je finančná stabilita, súčasné finančné regulačné rámce môžu zosúladiť nové typy súkromných peňazí s cieľmi štátnej politiky. CBDC sa zdá byť veľmi zdĺhavým spôsobom, ako dosiahnuť tento cieľ.

CBDC umožňuje programovateľné peniaze, podobne ako blockchain a ako ethereum umožňujú používateľom písať kód, ktorý automatizuje mnoho finančných procesov. Programovateľnosť však nevyžaduje vytváranie CBDC od nuly. Namiesto toho môžu centrálne banky upraviť svoju existujúcu platobnú infraštruktúru tak, aby obsahovali aplikačné programovacie rozhrania, ktoré by bankám a fintech sektoru umožňovali priamu manipuláciu s procesmi centrálnych bánk. Títo sprostredkovatelia by potom mohli odovzdať túto funkcionalitu svojim zákazníkom prostredníctvom ich vlastných rozhraní.  

Digitálne peniaze centrálnych bánk: Áno, či nie?

CBDC zvyšuje súkromie. Korporácie majú motiváciu zbierať údaje ľudí za účelom zisku, tvrdia navrhovatelia, ale emitent verejného sektora ako centrálna banka nie. Vzhľadom na to, ako poskytovatelia platieb, ako napríklad PayPal, číhajú na svojich zákazníkov, môže byť na tomto argumente niečo. Na druhej strane historické skúsenosti švajčiarskych bankárov a relatívne nové trendy v platobných kartách naznačujú, že súkromný sektor je schopný zabezpečiť súkromie. Ak majú centrálne banky záujem ochrániť súkromie  pri platbách, nemusia to robiť tak, že zavedú potenciálne nákladné CBDC. Namiesto toho by mohli prevziať rolu poskytovateľa štandardov alebo regulátora finančného súkromia.

Vďaka zálohovaniu CBDC je platobný systém odolnejší. V prípade prírodnej katastrofy alebo invázie by vládny systém zálohovania platieb poskytoval ďalšiu vrstvu bezpečnosti. To je určite užitočná vec, ale prečo investovať do nového a riskantného platobného systému namiesto toho, aby ste len  nastavili bezpečnostné štandardy, ktoré by museli dodržiavať všetky existujúce platobné systémy? Určite by to bolo jednoduchšie ako budovanie CBDC od nuly.

CBDC bojuje proti monopolu v bankovníctve, vyvažuje monopolné alebo oligopolné tendencie bankového systému. Trhový podiel sa prejavuje nezaslúžene vysokými poplatkami za transakcie a prípadné prečerpanie. Vďaka konkurenčnému CBDC by boli banky nútené reagovať znižovaním poplatkov. Áno, slabá konkurencia je zlá vec. Ak to kanadskí politici myslia vážne s tým, aby boli podmienky konkurencieschopnejšie, mohli by začať tým, že umožnia zahraničným bankám konkurovať kanadským bankám. V USA by regulačné orgány mohli zvážiť uľahčenie prístupu fintech k vládou riadenej infraštruktúre, ku ktorej už majú prístup banky. Alebo by mohli eliminovať náročnú požiadavku, aby sa na prevody peňazí vyžadovala banková licencia. 

Riziká zavádzania CBDC stojí za to vziať do úvahy, ak by boli problémy, ktoré riešia, značné. Bohužiaľ, niektoré z problémov, na ktoré sa obhajcovia CBDC chcú zamerať, v skutočnosti ani nie sú problémami. Iné, naopak vyriešiť nevedia. A na ostatné existujú aj lepšie spôsoby nápravy.