Deutsche Bank varuje  pred globálnou časovanou bombou

, CNBC Foto: getty images

Väčšina na Wall Street a vo FEDe vníma idíinfláciu ako dočasný problém, ktorý sa bude vytrácať, keď odznejú špeciálne faktory. Ekonómovia Deutsche Bank medzi nich nepatria.

Inflácia môže vyzerať ako problém, ktorý zmizne, ale podľa varovania ekonómov Deutsche Bank bude pravdepodobne pretrvávať a viesť v nasledujúcich rokoch ku kríze. V predpovedi banka tvrdí, že zameranie sa na stimuly a zároveň vyvrátenie obáv z inflácie sa ukáže ako chyba, ak nie v blízkej budúcnosti, potom v roku 2023 a neskôr.

Analýza zvlášť ukazuje prstom na Federálny rezervný systém a jeho nový rámec, v ktorom bude tolerovať vyššiu infláciu v záujme úplného a inkluzívneho zotavenia. DB tvrdí, že zámer Fedu sprísňovať politiku, kým inflácia neukáže trvalý rast, bude mať strašné dopady. V rámci svojho prístupu k inflácii nebude Fed zvyšovať úrokové sadzby ani obmedzovať svoj program nákupu aktív, kým neuvidí „podstatný ďalší pokrok“ smerom k inkluzívnym cieľom. Niekoľko úradníkov centrálnej banky uviedlo, že blízkosť týchto cieľov nevidia.

 „Dôsledkom oneskorenia bude väčšie narušenie hospodárskej a finančnej činnosti, ako by to bolo v opačnom prípade, keby Fed konal,“ napísal hlavný ekonóm Deutsche David Folkerts-Landau. „To by zase mohlo spôsobiť výraznú recesiu a spustiť reťazec finančnej tiesne po celom svete, najmä na rozvíjajúcich sa trhoch."

Tím Deutsche Bank tvrdí, že agresívne stimuly a zásadné ekonomické zmeny prinesú infláciu v predstihu, na ktorú nebude Fed pripravený. „Do roku 2023 to môže trvať o rok dlhšie, ale inflácia sa znovu objaví. A hoci sa priority Fedu posúvajú k sociálnym cieľom, zanedbanie inflácie ponecháva svetovým ekonomikám časovanú bombu,“ uviedol Folkerts-Landau. "Účinky môžu byť zničujúce, najmä pre tých najzraniteľnejších v spoločnosti. Nikdy predtým sme nevideli tak koordinovanú expanzívnu fiškálnu a menovú politiku. Bude to  pokračovať aj keď sa produkcia bude pohybovať nad potenciálom, preto je tentoraz pre infláciu iné."

Tím Deutsche Bank uviedol, že nadchádzajúca inflácia by sa mohla podobať skúsenostiam zo 70-tych  rokov, kedy v priemere dosiahla takmer 7 % a bola aj na dvojcifernej hodnote. Vtedajší predseda Fedu Paul Volcker sa snažil o potlačenie inflácie, ale musel použiť dramatické zvýšenia úrokových sadzieb, ktoré spustili recesiu. Analytici Deutsche Bank sa obávajú podobného scenára. „Už teraz sa veľa zdrojov rastúcich cien filtruje do americkej ekonomiky. Aj keď sú papierovo prechodné, môžu sa premietnuť do očakávaní rovnako ako v 70-tych rokoch,“ uviedli. „Existuje teda riziko, že aj keď sú zakomponované iba na niekoľko mesiacov, môže byť ťažké ich udržať, najmä pri vysokých stimuloch."

Banka uviedla, že zvyšovanie úrokových sadzieb by mohlo „spôsobiť zmätok vo svete náročnom na zadlženie“ a finančné krízy pravdepodobne nastanú najmä v rozvíjajúcich sa ekonomikách, kde rast nebude schopný prekonať vyššie náklady na financovanie.

Súvisiace články

Aktuálne správy