Poslanci vzali na vedomie správu o výsledku hospodárenia NBS za rok 2020

Pridajte názor  Zdroj: TASR

6. 5. 2021 - Národná banka Slovenska (NBS) v pandemickom roku 2020 vykázala zisk 26 miliónov eur, tvorený najmä výsledkom z finančných činností.

Národná banka Slovenska (NBS) v pandemickom roku 2020 vykázala zisk 26 miliónov eur, tvorený najmä výsledkom z finančných činností. Konštatuje to správa o výsledku hospodárenia NBS v minulom roku, ktorú vo štvrtok vzali poslanci Národnej rady (NR) SR na vedomie.
Dôvodom poklesu hospodárskeho výsledku v porovnaní s rokom 2019 je podľa materiálu nižší výnos z prerozdelenia menového príjmu Eurosystému a zvýšenie všeobecnej rezervy na finančné riziká. "V oboch prípadoch ide o dôsledok nárastu objemu menovopolitických operácií realizovaných v reakcii na nestabilitu trhov spôsobenú rozšírením pandémie ochorenia COVID-19. Zvýšenie všeobecnej rezervy bolo nutné aj z dôvodu nárastu rizika na finančných trhoch," konštatuje sa v správe.
V roku 2020 dosiahla banka čistý výnos z finančných činností celkovo 119 miliónov eur. Zahŕňal zníženie o zrážkovú daň 27 miliónov eur z príjmov z tuzemských cenných papierov nakúpených v rámci programov PSPP, PEPP a CBPP3. NBS daň odviedla do štátneho rozpočtu SR v januári 2021.
NBS tvorí všeobecnú rezervu na finančné riziká v súlade s usmernením Európskej centrálnej banky (ECB). Všeobecná rezerva na finančné riziká sa tvorí s cieľom eliminovať neistotu vývoja na finančných trhoch a zabezpečiť sa voči kurzovým, úrokovým, kreditným, akciovým rizikám a rizikám vyplývajúcim zo zmeny ceny zlata. V súlade s rozhodnutím Bankovej rady NBS bola všeobecná rezerva na finančné riziká zvýšená na úroveň 800 miliónov eur (660 miliónov eur k 31. decembru 2019).
Na zabezpečenie emisnej činnosti banka v roku 2020 vynaložila čisté náklady v objeme 12 miliónov eur. Súčasťou týchto nákladov bolo aj zabezpečenie zvýšenej výroby eurobankoviek v roku 2020. Celkové prevádzkové náklady v roku 2020 dosiahli 91 miliónov eur, pričom sa banke podarilo znížiť správne a prevádzkové náklady o 1 %.
NBS napriek krízovému režimu odštartovala nový pilotný projekt finančného vzdelávania a zvyšovania finančnej gramotnosti "5 peňazí" v objeme 0,44 milióna eur. V snahe posilniť odolnosť slovenského finančného sektora v kríze pristúpila NBS aj k čiastočnému odpusteniu ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu, čím poklesli ostatné výnosy banky o 7 miliónov eur. Celkový objem ostatných výnosov tvorených príspevkami a poplatkami finančných subjektov a prijatými poplatkami za využívanie tuzemského medzibankového platobného systému SIPS dosiahol vlani objem 10 miliónov eur.
Pandémia prinútila centrálne banky reagovať na túto situáciu opatreniami ochraňujúcimi ekonomiky eurozóny a finančný sektor jednotlivých krajín aj za cenu horšieho hospodárskeho výsledku. Pre NBS to znamenalo v úhrne 236 miliónov eur v podobe nižších výnosov a niektorých zvýšených nákladov centrálnej banky.