Súkromný investor chce pri Malých Kršteňanoch postaviť malú vodnú elektráreň

Pridajte názor  Zdroj:

3. 5. 2021 - Súkromný investor plánuje pri Malých Kršteňanoch (okres Partizánske) vybudovať malú vodnú elektráreň (MVE).

Súkromný investor plánuje pri Malých Kršteňanoch (okres Partizánske) vybudovať malú vodnú elektráreň (MVE). Využiť na to chce výškový rozdiel hladiny nad haťou a pod ňou. Investíciu odhadol na 830.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Realizáciou MVE investor sleduje "spoľahlivú" výrobu elektrickej energie a jej dodávku do distribučnej sústavy, uviedla spoločnosť ZS DIRECT z Čoltova v Rožňavskom okrese v zámere, ktorý predložila orgánom na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Vodnú elektráreň chce investor umiestniť na vodnej ploche, ktorá spadá do katastra Malých Krštenian, Malých Uheriec a Veľkých Uheriec, kde sa v súčasnosti nachádza MVE, ktorá je v prevádzke od roku 2004. Časť dotknutých parciel vlastní Slovenský vodohospodársky podnik.

Firma v zámere deklarovala, že vybudovaním novej MVE v mieste tej existujúcej zabezpečí ochranu pred zatopením okolitých pozemkov v dôsledku priesakov zo stúpania hladiny podzemnej vody, a to vybudovaním drenážneho potrubia. Súčasnú migračnú bariéru pre živočíchy plánuje odstrániť vybudovaním rybovodu.