Pri valorizácii "zmrazeného" minimálneho dôchodku platí osobitný prístup

Pridajte názor  Zdroj:

14. 1. 2021 - Výška minimálneho dôchodku sa od 1. januára 2021 nemení a je určená priamo v zákone o sociálnom poistení. Pri valorizácii, teda pri každoročnom zvyšovaní dôchodkov, však platí osobitný prístup. Informovala o tom špecialistka komunikácie Sociálnej poisťovne (SP) Jana Hrabková.

Suma minimálneho dôchodku je tak v tomto roku rovnaká ako v roku 2020, pripomína SP. "Poberateľ, ktorého dôchodok je po valorizácii od 1. januára 2021 nižší, ako zákonom stanovený minimálny dôchodok, bude teda z dôvodu zmrazenia minimálneho dôchodku poberať minimálny dôchodok naďalej v nezmennej sume," vysvetlila SP.
Pre časté otázky poberateľov minimálnych dôchodkov SP pripomína, že pri zvyšovaní dôchodkov platia pre oblasť minimálnych dôchodkov osobitné postupy.
Ako spresnila poisťovňa, poberateľovi minimálneho dôchodku sa od 1. januára 2021 zvyšuje - valorizuje - jeho pôvodne vypočítaný dôchodok. Ten sa porovnáva s minimálnym dôchodkom a ak je jeho dôchodok nižší ako minimálny dôchodok, dôchodcovi sa naďalej vypláca minimálny dôchodok. "Je to pre neho výhodnejšie. Zároveň platí spomínané zmrazenie sumy minimálneho dôchodku na úroveň roku 2020," dodáva poisťovňa.
Ak je však po valorizácii dôchodku jeho suma vyššia ako suma minimálneho dôchodku platná od 1. januára 2021, nárok na minimálny dôchodok zaniká a SP dôchodcovi vypláca jeho dôchodok. "Ten je totiž vyšší než dovtedy poberaný minimálny dôchodok," dodala na vysvetlenie poisťovňa.
V praxi to znamená, že ak napríklad dôchodca k 31. decembru 2020 poberal minimálny dôchodok 334,30 eura, pričom suma jeho vlastného starobného dôchodku k tomuto dátumu bola 285,10 eura - a následne sa mu tento rok jeho dôchodok zvýšil o stanovených 9,40 eura na sumu 294,50 eura - bude naďalej poberať dôchodok v tej istej výške, teda vo výške minimálneho dôchodku 334,30 eura. Je to tak preto, že aj valorizovaný starobný dôchodok je stále nižší ako ten minimálny.