Banky ku koncu októbra schválili 4580 žiadostí domácností o odklad splátok

Pridajte názor  Zdroj:

11. 11. 2020 - Banky ku koncu októbra tohto roka od domácností na Slovensku dostali 5613 žiadostí o odklad splátok úverov. Medzimesačne počet vzrástol o 65,04 %, keďže ku koncu septembra počet žiadostí dosiahol 3401. Vyplýva to z údajov Slovenskej bankovej asociácie, ktorá zbiera údaje od 22 bánk.

Počet schválených žiadostí od domácností vzrástol medzimesačne o 55,20 % na 4580 pri kumulatívnom počte schválených žiadostí na úrovni 128.284.
Ako ďalej vyplýva zo štatistík, počet doručených žiadostí od všetkých firiem dosiahol ku koncu októbra tohto roka 476 a schválených bolo 296 žiadostí. O odklad splátok požiadalo 233 malých a stredných podnikov, v ich prípade bolo schválených 182 žiadostí.
Inštitút odkladu splátok bol zavedený zákonom o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Občania, podnikatelia a malé a stredné podniky môžu svoju banku v čase pandémie požiadať o odklad maximálne na deväť mesiacov. Dlžník môže o takýto krok požiadať najviac jedenkrát. Ostatné spoločnosti poskytujúce úvery pre spotrebiteľov môžu na základe dlžníka odložiť splátky úverov na obdobie troch mesiacov, klient však môže požiadať o predĺženie o ďalšie tri mesiace. Medzi tieto spoločnosti patria najmä lízingové spoločnosti, spoločnosti splátkového predaja a ostatní veritelia s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov.