Stavebný trh tento rok poklesne o 4,4 %, klesať bude aj v roku 2021

Stavebný trh tento rok pravdepodobne poklesne o 4,4 %. V roku 2021 by podľa stavebníkov mal trh poklesnúť o 1,1 %. Vyplýva to z polročnej analýzy slovenského stavebníctva od spoločnosti CEEC Research a jej generálneho partnera Považská cementáreň Ladce. Stavebníci predpokladajú, že ich tržby tento rok klesnú o päť percent, v inžinierskom staviteľstve až o 6,5 %.
Podľa riaditeľa cementárne Antona Barcíka je vývoj stavebníctva poznačený poklesom stavebných aktivít, a to hlavne v 2. polroku, v oblasti novej infraštruktúry. Pokles badá aj riaditeľ firmy SMS Dalibor Novotný. Predpokladá však, že už túto jeseň sa rozbehnú verejné obstarávania na nové stavby tak, aby sa v roku 2021 neocitla väčšina stavebných spoločností v hlbokej kríze pre nedostatok práce.
V segmente inžinierskeho staviteľstva počítajú firmy s tohtoročným poklesom až o 6,2 %. Naopak, na rok 2021 majú optimistickejšie očakávania, predikujú nárast o 0,6 %. V segmente pozemného staviteľstva však firmy rátajú s poklesom tento rok (o 3,7 %) aj budúci rok (o 1,7 %).
Väčší tohtoročný prepad (5,7 %) očakávajú vo veľkostnom porovnaní tie väčšie stavebné firmy. V roku 2021 odhadujú rast trhu o 0,5 %. Malé a stredné spoločnosti očakávajú pokles o 3,8 % tento rok a o 1,7 % v roku 2021.
Stavebné firmy sa tiež vyjadrili, že budúci rok očakávajú menšie vyťaženie svojich kapacít. Kým tento rok boli ich kapacity využité na 83 %, v roku 2021 to odhadujú na 79 %.
Čo sa týka tržieb stavebníkov, v priemere očakávajú ich tohtoročný prepad o päť percent. Naopak, v budúcom roku predpovedajú ich nárast o 0,2 %. S väčším prepadom tržieb však rátajú firmy zaoberajúce sa inžinierskym staviteľstvom. Pre tento rok odhadujú pokles o 6,5 %, avšak v budúcom roku očakávajú nárast o 1,4 %. Pozemné staviteľstvo odhaduje tohtoročný pokles tržieb o 4,5 % a v roku 2021 o ďalšie 0,2 %. S väčším tohtoročným prepadom tržieb počítajú menšie firmy (o 5,6 %). Veľké stavebné firmy odhadujú pokles svojich tržieb o 3,5 %.
Aktuálne majú stavebné firmy zazmluvnené zákazky v priemere na osem mesiacov vopred. Pre polovicu opýtaných je to menej ako vlani.

Súvisiace články

Aktuálne správy