MsZ zvýšilo hranicu dôchodku aj samotný príspevok na obed pre seniorov

Diskusia 1  Zdroj:

20. 10. 2020 - Nárok na účelový finančný príspevok na stravovanie bude mať po novom viac dôchodcov v Košiciach ako doposiaľ.

Nárok na účelový finančný príspevok na stravovanie bude mať po novom viac dôchodcov v Košiciach ako doposiaľ. Hranicu dôchodku a následne aj zvýšenie príspevku na obed odobrili poslanci v utorok v rámci rokovania mestského zastupiteľstva (MsZ).

Do konca roka budú mať nárok na príspevok v sume 1 euro na jeden obed aj tí seniori, ktorých mesačný dôchodok je do výšky 450 eur. Košickí poslanci pôvodnú hranicu príjmu 415 eur zvýšili na uvedenú sumu aj počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu.

Ako pripomenul primátor Jaroslav Polaček, od januára sa budú dôchodky valorizovať približne o 2,6 percenta. „Poslanci preto prijali, aby sme hranicu dôchodku zvýšili na 475 eur,“ povedal s tým, že platiť to bude od nového roka, pričom sa príspevok na jeden deň na hlavné jedlo zvýši o 20 centov, teda na úroveň 1,20 eura.

Cieľom je zvýšiť ochranu seniorov pred COVID-19 v prípade zabezpečovania stravovania v zariadeniach na to určených vrátane donášky obedov. Finančný príspevok poskytuje mesto Košice formou účelového transferu jednotlivým mestským častiam (MČ) pre dôchodcov s trvalým pobytom v ich MČ. Poskytovanie stravovania dôchodcov je podporná sociálna služba a môže byť zabezpečovaná aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti ako jeden z úkonov opatrovateľskej služby.