Poslanci schválili prijatie finančnej výpomoci vo výške 200.000 eur

Pridajte názor  Zdroj:

18. 10. 2020 - Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch schválilo prijatie návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v roku 2020 zo štátnych finančných aktív.

Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch schválilo prijatie návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v roku 2020 zo štátnych finančných aktív. Výpomoc je určená na financovanie výkonu samosprávnych pôsobností nehospodárskeho charakteru ako pomoc, kompenzácia výpadku dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Pre mesto Vráble je podľa júnovej prognózy vývoja dane z príjmov fyzických osôb avizovaný výpadok vo výške 201.664 eur. Poslanci schválili prijatie návratnej finančnej výpomoci v objeme 200.000 eur.

Podľa primátora Tibora Tótha použije samospráva prostriedky zo zdrojov návratnej finančnej výpomoci na financovanie časti výdavkov mesta na prekládku vedenia vysokého napätia v priemyselnom parku vo výške 32.000 eur a na financovanie výdavkov na vybudovanie parkoviska na sídlisku Žitava v celkovej výške 168.000 eur. „Týmto sa nám uvoľnia iné zdroje, z ktorých boli výdavky rozpočtované,“ skonštatoval primátor.