Téma dedolarizácie stále aktuálna, údaje MMF ukazujú pokračujúci prechod z dolára na zlato

Diskusia 1  
Téma dedolarizácie stále aktuálna, údaje MMF ukazujú pokračujúci prechod z dolára na zlato
Zdroj: zerohedge
Foto: getty images


7. 10. 2020 - Minulý týždeň vydal medzinárodný menový fond najnovšiu správu o zložení oficiálnych devízových rezerv (COFER) za 2. štvrťrok 2020. Ukazuje, ako sa trend v druhom štvrťroku náhle obrátil.

Pokles dolárových rezerv nie je nič nové. Pred pandémiou Covid-19 boli rezervy alokované v dolároch za ostatné dva roky klesali, ale tento trend bol v 1. štvrťroku 2020 narušený. Avšak oživenie trhu v druhom štvrťroku zvrátilo väčšinu navýšenia zo začiatku tohto roka. V druhom štvrťroku sa zároveň mierne zvýšil podiel rezerv v eurách.

Téma dedolarizácie stále aktuálna, údaje MMF ukazujú pokračujúci prechod z dolára na zlato

Podľa údajov Bank of America celkové devízové ​​rezervy vzrástli na viac ako 12 biliónov dolárov, pretože globálne centrálne banky agresívne zasahovali na devízových trhoch, pričom viac ako polovica všetkých alokovaných rezerv bola v americkej mene. Výnimkou je Turecko, ktoré sa naďalej snaží stabilizovať svoju menu.

Téma dedolarizácie stále aktuálna, údaje MMF ukazujú pokračujúci prechod z dolára na zlato

Banka Goldman Sachs, rovnako ako aj BofA, hovorí o pokračujúcej dedolarizácii a dodáva, že podiel americkej meny klesol na 61,3 %, čo je o niečo viac, ako sa očakávalo na základe zmien v oceňovaní devízových kurzov, dlhopisov a akcií. Nasledujúci graf ukazuje rozdielnosť výkonnosti USD a teoretický vývoj podielu USD na základe zmien ocenenia od roku 2014.
 

Téma dedolarizácie stále aktuálna, údaje MMF ukazujú pokračujúci prechod z dolára na zlato

Očakáva sa, že tento rozdiel medzi úrovňou rezerv USD a úrovňou USD TWI bude pretrvávať, pretože svet upúšťa od USD ako pomyselnej referenčnej meny.

Pri širšom pohľade na správu COFER dostávame niekoľko zaujímavých poznatkov o tom, čo v súčasnosti uprednostňujú centrálne banky ako alternatívu k USD.

Je zaujímavé, že podľa devízových stratégov BofA, neexistuje žiadna mena, ktorá by z poklesu dolára doteraz profitovala. Namiesto toho sa veľa centrálnych bánk obrátilo smerom k zlatu.

Téma dedolarizácie stále aktuálna, údaje MMF ukazujú pokračujúci prechod z dolára na zlato

Na pozadí globálnych výnosov smerujúcich k nule teda zostala otvorená otázka, aké aktíva či meny budú centrálne banky nakupovať v budúcnosti. Podľa analytikov BofA sa vyhliadky mierne naklonili k nákupu eurových dlhopisov. Výnosový rozdiel oproti americkým sa znížil a začali sa objavovať nové podporné faktory, najmä politická stabilita zabezpečená fondom na obnovu EÚ a rast zelených dlhopisov denominovaných v EUR. Na druhej strane ale posun smerom ku kvantitatívnemu uvoľňovaniu a ďalším nekonvenčným politikám,  by pravdepodobne zamerali pozornosť manažérov rezerv na širšie spektrum aktív a pri absencii životaschopnej alternatívy k USD by mohli vstúpiť do sveta multipolárnych rezervných mien.

Tvorba rezerv v 2. štvrťroku bola najvýznamnejšia v eurách, tento nárast je však stále mimoriadne marginálny. Podiel držby v eurách zostáva skutočne hlboko pod úrovňami pred krízou v eurozóne. Podobne, podiely JPY, GBP, CAD, AUD a CHF stále tvoria menej ako 15 % celkových podielov. Ako píšu analytici BofA, „doterajšie dôkazy naznačujú, že správcovia rezerv v súčasnosti nevidia nič z vyššie uvedeného ako hotovú jedinú alternatívu k USD (namiesto toho bol zaznamenaný malý nárast v každej mene, s výnimkou JPY).“

Téma dedolarizácie stále aktuálna, údaje MMF ukazujú pokračujúci prechod z dolára na zlato

Výrazne vzrástla zložka „ostatné meny“. V 2. štvrťroku došlo k najväčšiemu vytváraniu rezerv v RMB a „ostatných menách“. V skutočnosti predstavuje RMB a „iné meny“ spolu viac ako 4,5 % devízových rezerv, čím prevyšuje držby CHF, CAD a AUD. MMF neposkytuje rozpis „iných mien“, ale je pravdepodobné, že pôjde o menu rozvíjajúcich sa trhov.

Téma dedolarizácie stále aktuálna, údaje MMF ukazujú pokračujúci prechod z dolára na zlato

Zatiaľ čo akumulácia čínskeho jüanu pokračuje, zostáva vo veľmi tlmenom tempe a preto v dohľadnom čase nepredstavuje hrozbou pre dolárové rezervy. Zároveň však stojí za zmienku, že nákupy čínskych štátnych dlhopisov zahraničnými investormi sa v 2. štvrťroku naďalej zvyšovali, s odhadovaným prílevom 19 miliárd dolárov. Väčšina zahraničných držiteľov dlhopisov (podľa BofA 66 %) sú zahraničné centrálne banky a štátne investičné fondy. Navyše sa zdá, že toto tempo nákupu sa v 3Q zvýšilo, pričom prvé dva mesiace 3Q zaznamenali prílev 20 miliárd dolárov.

Téma dedolarizácie stále aktuálna, údaje MMF ukazujú pokračujúci prechod z dolára na zlato

Ako ukazuje predchádzajúci graf, zahraniční investori v súčasnosti tvoria 9,2 % nesplatených čínskych štátnych dlhopisov. Nákup zahraničnej centrálnej banky a diverzifikácia do čínskych vládnych dlhopisov pravdepodobne získa väčšiu legitimitu po oznámení FTSE Russell, že Čína bude zahrnutá do WGBI v októbri 2021, po tom, čo Čína získala maximálne skóre za „prístup na trh dlhopisov“. To bude ešte zaujímavé, keď investori zostanú v šoku po tom, čo Čínu zasiahne nasledujúci cyklus defaultu.