Ministerstvá pripomienkujú výrazné zvýšenie dane na zahrievaný tabak

Diskusia 5  
Ministerstvá pripomienkujú výrazné zvýšenie dane na zahrievaný tabak
Zdroj: TASR
Foto: getty images


14. 9. 2020 - Viaceré ministerstvá pripomienkujú výrazné zvýšenie dane na zahrievaný tabak. Zásadnú pripomienku k návrhu, ktorý dvíha súčasnú sadzbu spotrebnej dane, má rezort hospodárstva a na riziká upozorňuje aj rezort školstva. Novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov už prešla pripomienkovým konaním, venovať sa jej ešte bude vláda a parlament.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR žiada analýzu vplyvov tohto kroku na podnikateľské prostredie. Chýba mu vyčíslenie priamych finančných nákladov súvisiacich s úpravou sadzby dane. Okrem toho žiada špecifikovať vplyv na konkurencieschopnosť slovenských podnikov v rámci medzinárodného trhu.
"Zvýšenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov (najmä pri bezdymových tabakových výrobkoch) môže mať vplyv na konkurencieschopnosť slovenských podnikov v rámci medzinárodného trhu," zdôvodnil zásadnú pripomienku k návrhu rezort hospodárstva.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR upozorňuje na nesúlad navrhovanej výšky dane s okolitými štátmi a vidí tiež možné dopady na rizikovú skupinu mladistvých nefajčiarov. Otvára pritom diskusiu o neregulovanom trhu s inými nikotínovými výrobkami – elektronickými cigaretami a nikotínovými vrecúškami, ktoré sú mimo zákona o ochrane nefajčiarov a štát na ne ani neuplatňuje spotrebnú daň.

"Odporúčame za účelom zvýšenia ochrany mladistvých nefajčiarov doplniť znenie o sadzbu spotrebnej dane na mililiter nikotínovej náplne v elektronickej cigarete a kilo nikotínovej zmesi v beztabakových vrecúškach. Zároveň odporúčame upraviť sadzbu dane z tabaku v bezdymových tabakových výrobkoch podľa okolitých štátov, aby nedochádzalo k skokovému nárastu a nekontrolovanému presunu spotreby k návykovým nikotínovým výrobkom, ktoré v súčasnosti nie sú zaťažené spotrebnou daňou," vymenoval rezort školstva.

Podľa návrhu Ministerstva financií (MF) SR má spotrebná daň na bezdymové tabakové výrobky v nasledujúcich rokoch výrazne vzrásť. Sadzba na tento typ tabaku je v súčasnosti 76,70 eura na kilogram, od februára budúceho to má byť 146,10 eura a od roku 2023 potom 207,20 eura. Balenie tabaku určeného na zahrievanie by tak od budúceho roka mohlo zdražieť o 50 eurocentov.

Ministerstvá pripomienkujú výrazné zvýšenie dane na zahrievaný tabak

Návrh novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov predložilo MF SR v auguste do medzirezortného pripomienkového konania. Cigarety podľa neho od februára 2021 zdražejú a budú pod prísnejšou kontrolou. V priemere by mala cena jednej škatuľky cigariet od budúceho roka vzrásť o 40 centov a o 20 centov v roku 2023.

Koncepcia úpravy daňových sadzieb je rozvrhnutá na nasledujúce štyri roky. Zvýšenie sadzieb pre tabakové výrobky sa bude realizovať v dvoch krokoch, k 1. februáru 2021 a k 1. februáru 2023. Reflektuje sa ním vývoj v oblasti sadzbovej politiky v okolitých členských štátoch EÚ a smeruje k zabezpečeniu primeranej rovnováhy medzi daňovými príjmami a cieľmi v oblasti verejného zdravia, zdôvodnilo ministerstvo financií.