Neprehľadné dohody a vakcinačný nacionalizmus: Ako sa privatizuje výskum financovaný z verejných zdrojov

Diskusia 6  
Neprehľadné dohody a vakcinačný nacionalizmus: Ako sa privatizuje výskum financovaný z verejných zdrojov
Zdroj: theconversation
Foto: SITA/AP


3. 8. 2020 - Hoci si súčasná globálna pandémia určite vyžaduje globálne koordinovanú reakciu, vlády sa namiesto toho snažia zabezpečiť si svoje vlastné zásoby vakcíny.

University of Oxford nedávno uverejnila sľubné správy o výsledkoch fázy jedna a dva pri testoch vakcíny, ktorú vyvinula pre COVID-19. Klinické štúdie, do ktorých bolo zapojených 1077 dobrovoľníkov z Veľkej Británie vo veku 18 - 55 rokov, ukázali, že vakcína AZD1222 sa javí ako bezpečná a vyvolala všetky dôležité protilátky a imunitné reakcie.

Napriek tomuto povzbudzujúcemu čiastkovému výsledku je tu niečo, čo, vyvoláva znepokojenie. Je to  verejné partnerstvo ako základ projektu. Veľká časť finančných prostriedkov pochádza od vlády Spojeného kráľovstva, ktorá v marci prišla s grantom pre univerzitu vo výške 65,5 milióna GBP. Ďalšie financovanie už pochádzalo z krajín mimo Spojeného kráľovstva, vrátane Nemeckého centra pre výskum infekcií (DZIF) a Koalície pre inovácie v oblasti epidémie (CEPI) v Osle, takže nejde iba o iniciatívu Spojeného kráľovstva.

Oxford tiež v marci uzavrel licenčnú dohodu so spoločnosťou AstraZeneca na komercializáciu a výrobu vakcíny. Napriek tomu, že táto práca bola z veľkej časti zaplatená z verejných prostriedkov, o podrobnostiach tohto partnerstva je známe len veľmi málo. Nevieme veľa o tom, komu pripadne duševné vlastníctvo, ako sa bude zdieľať a za akú cenu sa bude predávať. To isté platí aj pre mnohé ďalšie verejno-súkromné ​​partnerstvá na vývoj vakcíny COVID-19.

Neprehľadné dohody a vakcinačný nacionalizmus: Ako sa privatizuje výskum financovaný z verejných zdrojov

Ak sa vakcína z dielne Oxford / AstraZeneca ukáže ako úspešná, spoločnosť sa zaviazala vyrobiť až 30 miliónov dávok, ktoré budú dostupné ľuďom vo Veľkej Británii do septembra. Je to súčasť dohody o dodaní celkovo 100 miliónov dávok, ktoré by sa sprístupnili iným krajinám, ale Spojené kráľovstvo získa prístup ako prvé.

V rovnakom duchu zadalo Spojené kráľovstvo predbežné objednávky na ďalšie dve vyhliadky na vakcíny: 30 miliónov dávok vyvinutých spoločnosťou Pfizer a BioNTech a 60 miliónov od francúzskej Valnevy. Tieto dohody opäť nemajú potrebnú transparentnosť. Nevieme napríklad, či bude daňovník stále platiť, ak vakcíny nebudú fungovať.

Rovnaký prístup je aj inde vo svete. V máji dosiahli USA vlastnú dohodu o dodávke AZD1222 od spoločnosti AstraZeneca. Američania investujú 1,2 miliardy USD výmenou za pokus o vytvorenie vakcíny pre 30 000 osôb v USA a výrobnú kapacitu na výrobu najmenej 300 miliónov dávok, pričom prvé dávky sa majú dodať už v októbri. Podobne majú USA dohodu o dodávkach s projektom Pfizer/BioNTech.

Neprehľadné dohody a vakcinačný nacionalizmus: Ako sa privatizuje výskum financovaný z verejných zdrojov

AstraZeneca sa dohodla na dodaní 400 miliónov dávok AZD1222 do Európy od konca tohto roka prostredníctvom Inkluzívnej aliancie vakcín (IVA), ktorú založilo Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Holandsko. Keď Ursula von der Leyenová, predsedníčka Európskej komisie, predstavila o niekoľko dní neskôr stratégiu očkovania EÚ, aby sa ubezpečila, že únia nezostala pozadu v očkovacích pretekoch veľkých „utrácačov“, ako napríklad USA, privítala IVA ako dôležitý krok k spoločnému postupu členských štátov. Je zrejmé, že krajiny mimo EÚ asi nebudú mať prístup k AZD1222.

Pokiaľ ide o ďalšie krajiny, spoločnosť AstraZeneca v júni oznámila dohodu za 750 miliónovUSD s CEPI a Gavi, vakcínovou alianciou, ktorá zabezpečí, aby sa na konci roka dodalo, obstaralo a distribuovalo 300 miliónov dávok AZD1222. AstraZeneca tiež podpísala dohodu s Serum Institute of India o sublicencii AZD1222 na dodanie 1 miliardy dávok krajinám s nízkymi a strednými príjmami, so záväzkom poskytnúť do konca roka 400 miliónov dávok. Vo všetkých prípadoch je málo podrobností o podmienkach dohôd.

Neprehľadné dohody a vakcinačný nacionalizmus: Ako sa privatizuje výskum financovaný z verejných zdrojov

Jeden dôležitý aspekt tejto nedostatočnej transparentnosti sa týka stanovovania cien. Napríklad, dohody týkajúce sa IVA a CEPI / Gavi hovoria, že AstraZeneca dodá vakcínu bez zisku počas trvania pandémie. Zostáva tak otvorená možnosť, že „žiadny zisk“ prestane platiť, ak Svetová zdravotnícka organizácia vyhlási, že už nejde o pandémiu. Pretože podmienky týchto dohôd neboli v plnom rozsahu zverejnené, jednoducho to vedieť nemôžeme. Bezpochyby záväzok spoločnosti AstraZeneca k stanovenému cieľu, ktorým je široký a spravodlivý prístup k očkovacej látke, tieto neprehľadné dohody vzbudzujú obavy z toho, ako presne sa privatizuje výskum financovaný z verejných zdrojov, ktorý robia verejné univerzity.

Možné sú aj iné prístupy. Spolu s finančným balíkom Spojeného kráľovstva pre Oxfordskú univerzitu vláda tiež pridelila 18,5 milióna GBP spoločnosti Imperial College London na iný projekt očkovania COVID-19. Po ukončení klinických skúšok Imperial 17. júla oznámil, že ide do ďalšej fázy pokusov, do ktorej bolo zapojených 105 účastníkov vo veku 18 - 75 rokov. Imperial vytvoril nový sociálny podnik, VacEquity Global Health, s cieľom rýchlo vyvinúť vakcínu a distribuovať ju v čo najväčšej miere vo Veľkej Británii a zahraničí, vrátane krajín s nízkymi a strednými príjmami. Ide o partnerstvo s Morningside Ventures, fondom so sídlom v Hongkongu, ktorý investuje do spoločností pre verejné blaho.

Neprehľadné dohody a vakcinačný nacionalizmus: Ako sa privatizuje výskum financovaný z verejných zdrojov

Namiesto partnerstva s jednou spoločnosťou sa v modeli Imperial predpokladajú vzťahy s viacerými výrobcami a vzdanie sa licenčných poplatkov a účtovanie nízkej sumy za jeho vakcínu. Stále sa rokuje o dohodách o kúpe, výrobe a distribúcii vakcíny. Zostáva ešte zistiť, či sa tento prístup sociálneho podniku osvedčí ako úspešnejší pri dosahovaní spravodlivého prístupu k vakcínam COVID-19 z dlhodobého hľadiska. Zdá sa však, že je viac v súlade s tým, ako by sme mali riešiť túto krízu.

S verejnými peniazmi investovanými do verejne financovaných inštitúcií by sa malo zaobchádzať ako s verejným statkom. Žiadne súkromné práva na duševné vlastníctvo, ktoré majú byť licencované a obchodované súkromnými spoločnosťami bez úplnej a riadnej verejnej kontroly. Očkovací nacionalizmus, ktorý sme videli počas ostatných niekoľkých mesiacov, to len potvrdzuje. Aby sa tieto obavy vytratili, musia byť prinajmenšom úplne transparentné.