HDP na obyvateľa a pocit šťastia

Diskusia 1  
HDP na obyvateľa a pocit šťastia
Zdroj: The Economist
Foto: thinkstock


13. 7. 2020 - Je možné si za peniaze kúpiť šťastie? Jedným zo spôsobov, ako ti zistiť, je skúmať, čo sa stane, keď zmizne. Téme sa venuje The Economist.

Niektoré výskumy z predošlej hospodárskej recesie z roku 2009 ukazujú, že ekonomické útrapy skutočne vedú aj k útrapám psychickým. Akademici v tom čase v USA a niektorých európskych krajinách zistili útlm životnej spokojnosti aj ďalších ukazovateľov blahobytu. Najmarkantnejšie to bolo u ľudí, ktorí prišli o prácu. Adam Mayer z americkej Colorado State University zistil, že najhorší pohľad na život mali medzi rovnako bohatými a vzdelanými Európanmi tí, ktorí v nedávno prišli o prácu a nemohli si bezstarostne obstarávať základné potraviny.

Pri pohľade na minulé recesie vidíme, nakoľko majú tvrdé šoky dlhotrvajúce účinky. V dôsledku pandémie Covid-19 predpokladajú najnovšie prognózy MMF pokles globálneho HDP, váženého paritou kúpnej sily, tento rok o 4,9 %. Daň, ktorú si vírus vyberá, je veľká nielen z hľadiska strát na životoch, ale aj dolárového hľadiska. Vzhľadom na koreláciu medzi HDP na osobu a ukazovateľa blahobytu Gallupovho ústavu, môže mať koronavírus trvalejší vplyv aj na kvalitu života vo svete.

Gallupov výskumný ústav sa na rôzne aspekty blahobytu pýtal ľudí v 145 krajinách sveta. Ukázalo sa, že mnohé z týchto faktorov silne korelujú s mierou HDP na obyvateľa. HDP na obyvateľa prekvapivo odráža aj mnoho nefinančných ukazovateľov. Niekde sa ale ľudia sťažujú, aj keď sa HDP na obyvateľa  zdvihlo. V otázke, do akej miery národné bohatstvo ako také spôsobuje spokojnosť, zatiaľ vedci nemajú ani naďalej jasno.