Saldo zahraničného obchodu SR bolo v máji 2020 aktívne

Pridajte názor  Zdroj:

9. 7. 2020 - V máji 2020 pokračoval nepriaznivý vývoj zahraničného obchodu SR, pod ktorý sa podpísali opatrenia prijaté v súvislosti s celosvetovou pandémiou.

V máji 2020 pokračoval nepriaznivý vývoj zahraničného obchodu SR, pod ktorý sa podpísali opatrenia prijaté v súvislosti s celosvetovou pandémiou. V máji 2020 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 4,596 miliardy eur pri medziročnom poklese o 33,9 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa znížil o 35,8 % na 4,396 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v hodnote 199,6 milióna eur, teda bolo o 94,3 milióna eur vyššie ako v rovnakom období minulého roku. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v predbežnej správe.

Za január až máj 2020 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku znížil celkový vývoz tovaru o 20,1 % na 27,363 miliardy eur a celkový dovoz o 16,7 % na 27,929 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne na úrovni 565,4 milióna eur.

Vývoz do členských štátov EÚ v januári až máji 2020 oproti rovnakému obdobiu minulého roku klesol o 19,4 % a z celkového vývozu tvoril podiel 79,9 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 65,4 % a medziročne klesol o 17 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až máji 2020 oproti rovnakému obdobiu minulého roku klesol o 22,8 % a z celkového vývozu tvoril podiel 20,1 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 34,6 % a medziročne klesol o 16,3 %.

Najviac obchodovaná trieda v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 59,8 % na celkovom vývoze a 47,8 % na celkovom dovoze.

Po sezónnom očistení údajov dosiahol v máji 2020 celkový vývoz tovaru hodnotu 4,613 miliardy eur pri medziročnom poklese o 30,7 %. Celkový dovoz tovaru sa znížil o 32,3 % na 4,490 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v hodnote 122,9 milióna eur, teda bolo o 98,7 milióna eur vyššie ako v máji 2019.