Výkonní lídri na akciových trhoch: Pätica firiem je ťahúňom, nemusí to pre ne dopadnúť dobre

Diskusia 2  
Výkonní lídri na akciových trhoch: Pätica firiem je ťahúňom, nemusí to pre ne dopadnúť dobre
Zdroj: MW
Foto: getty images


29. 6. 2020 - Päť najväčších technologických firiem má dnes bezprecedentný podiel na celkovom americkom trhu. Dokonca väčší, ako tomu bolo v závere internetovej bubliny v roku 2000. Dobre vieme, ako to dopadlo.

Do päťky najväčších tech firiem podľa trhovej kapitalizácie v súčasnosti patria Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon a Facebook.  Zatiaľ čo tieto firmy majú v súčasnosti väčší podiel na celkovom trhu ako kedykoľvek v posledných dvoch desaťročiach, tento podiel je omnoho nižší ako v predchádzajúcich desaťročiach.

Od roku 1927 dosiahol priemerný podiel na celkovom akciovom trhu, ktorý predstavuje päť najväčších firiem, 17 %, čo znamená, že posledná hodnota je mierne pod dlhodobým priemerom. Skutočnosť, že malá podmnožina akcií spoločností predstavuje nadmernú časť akciového trhu, nie je nič nové. Takže to, čo dnes vidíme, nie je bezprecedentné, neznamená, že to je známka zdravia na trhu. Podiel piatich najväčších akcií nemôže vytvárať žiadne závery o pravdepodobnom budúcom výnose akciového trhu.

Výkonní lídri na akciových trhoch: Pätica firiem je ťahúňom, nemusí to pre ne dopadnúť dobre

Bohužiaľ, už nemôžeme byť tak optimistickí, pokiaľ ide o vyhliadky na výkonnosť samotných akcií pätice firiem. Štúdia DFA zistila, že po tom, čo sa stali jednou z 10 najväčších spoločností, ich akcie v priemere za päť a desať rokov zaostávajú.

Výnos vzhľadom na celkový trh (anualizovaný):

  • viac ako 1 rok po tom, čo sa firma stala jednou z 10 najväčších: + 0,7 %
  • viac ako 5 rokov po tom, čo sa firma stala jednou z 10 najväčších:  -1,1 %
  • viac ako desať rokov potom, čo sa firma stala jednou z 10 najväčších: -1,5 %


Dôsledkom obidvoch výsledkov je, že v priebehu budúceho desaťročia je pravdepodobné, že súčasná pätica najlepších bude nahradená akciami iných firiem. Ide o „kreatívnu deštrukciu“, ktorá je charakteristickým znakom kapitalizmu. Stačí sa opýtať akcionárov spoločnosti General Electric. Počas prvých šiestich rokov tohto storočia to boli najvýkonnejšie akcie z indexu S&P 500. Za posledné štyri roky však stratili 77 % svojej hodnoty a v súčasnosti sú na 65. Priečke z pohľadu najväčšej spoločnosťi v indexe S&P 500.