Týždenný prehľad ekonomických udalostí v SR na 22. týždeň

Pridajte názor  Zdroj:

22. 5. 2020 - pondelok09.00 Slávnostné začatie výstavby cyklochodníka a chodníka pre peších Martin, štrkové parkovisko, Národnom cintoríne, Tomčany Informatívna správa ŠÚ SR o: - vývoji cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v marci 202026.

pondelok

09.00 Slávnostné začatie výstavby cyklochodníka a chodníka pre peších

Martin, štrkové parkovisko, Národnom cintoríne, Tomčany Informatívna správa ŠÚ SR o:

- vývoji cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v marci 2020

26. mája - utorok

09.30 Jarná ITAPA 2020: Digitalizácia spoločnosti & Kybernetická bezpečnosť

Bratislava, Kabel Plus, Údernícka 3

27. mája - streda

10.00 22. rokovanie vlády SR

Bratislava, Úrad vlády SR, Námestie slobody 1

28. mája - štvrtok

Konferencia realitno-poradenskej spoločnosti CBRE Office roka

Bratislava, Mlynica, Turbínová 13

28. mája - štvrtok

Informatívna správa ŠÚ SR o:

- indikátore ekonomického sentimentu v máji 2020

- konjunkturálnom prieskume v obchode v máji 2020

- konjunkturálnom prieskume v priemysle v máji 2020

- konjunkturálnom prieskume v službách v máji 2020

- konjunkturálnom prieskume v stavebníctve v máji 2020

- spotrebiteľskej atmosfére na Slovensku v máji 2020

- vývoji cien vo výrobnej sfére v apríli 2020

29. mája - piatok

Akcie nie sú hlásené. Informatívna správa ŠÚ SR o:

- priemerných cenách pohonných látok v SR - 21. týždeň 2020

- vývoji cien nehnuteľností určených na bývanie v 1. štvrťroku 2020

- vývoji indexov cien vo vybraných trhových službách v 1. štvrťroku