Harmonizovaná miera inflácie v apríli dosiahla hodnotu 2,1 %

Pridajte názor  Zdroj:

20. 5. 2020 - V apríli 2020 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 2,1 %.

V apríli 2020 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 2,1 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Výpočet indexu spotrebiteľských cien v apríli podľa štatistikov zásadne ovplyvnila situácia spojená s koronakrízou. Tradičné zisťovanie cien v teréne ovplyvnilo uzatvorenie predajní a prevádzok služieb a zastavenie terénnych zisťovaní. Nezistené ceny boli nahradené cenami z iných zdrojov, napr. webových stránok, telefonických a e-mailových dopytov, prípadne sa využili data (potraviny, alkoholické nápoje) obchodných reťazcov.

Priemerná ročná miera inflácie vyjadrená zmenou priemerného harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov predstavovala v apríli 2020 hodnotu 2,9 %.

Medzimesačný harmonizovaný index spotrebiteľských cien bol najviac ovplyvnený znížením cien v odbore doprava (záporný príspevok -0,29 percentuálneho bodu), z toho vývoj cien pohonných látok zodpovedal za pokles až -0,27 p. b. Zníženie cien v odbore alkoholické nápoje a tabak zodpovedá za záporný príspevok -0,04 p. b., spôsobený najmä poklesom cien destilátov (príspevok -0,03 p. b.).

Najvyšší kladný príspevok k medzimesačnému indexu bol v odbore potraviny a nealkoholické nápoje, a to 0,14 p. b., z toho zvýšenie cien potravín kladný príspevok 0,15 p. b. (najmä zvýšenie cien zeleniny (0,10 p.b.), ovocia (0,03 p.b.), chleba a obilnín (0,03 p.b), zníženie cien mäsa (-0,01 p.b) a zníženie cien nealkoholických nápojov záporný príspevok -0,01 p. b.