Od stredy v EÚ platí nové nariadenie o externých zdrojoch energie

Diskusia 1  Zdroj:

1. 4. 2020 - Európska komisia (EK) v stredu upozornila na skutočnosť, že od 1. apríla vstupuje do platnosti nové nariadenie EK o externých zdrojoch energie.

Európska komisia (EK) v stredu upozornila na skutočnosť, že od 1. apríla vstupuje do platnosti nové nariadenie EK o externých zdrojoch energie.

Ide o nariadenie exekutívy EÚ z októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn externých zdrojov napájania. Komisia v ňom stanovila požiadavky na ekodizajn energeticky významných výrobkov, ktoré predstavujú významný objem odbytu a obchodu v Únii, majú významný vplyv na životné prostredie a majú veľký potenciál zlepšenia prostredníctvom ich projektovania z hľadiska vplyvu na životné prostredie bez neprimerane vysokých nákladov.

Podľa správy EK uplatnenie tohto nariadenia v praxi povedie k zníženiu účtov pre domácnosti, pomôže pri dosahovaní úspor energie v celej EÚ a prispeje tiež k znižovaniu emisií CO2.

Jeho cieľom je zvýšenie energetickej účinnosti celej škály domácich spotrebičov - od notebookov až po elektrické zubné kefky.

Ako externé napájacie zdroje sú vnímané napájacie adaptéry, ktoré sa používajú na premenu elektriny z domácej elektrickej siete na nižšie napätie, a sú bežné v európskych domácnostiach. V jednej domácnosti sa nachádza v priemere 10 takýchto adaptérov, celkovo viac ako dve miliardy v EÚ.

Nové pravidlá EÚ zvýšia ich energetickú účinnosť a zosúladia ich s najvyššími normami na celom svete.

Komisia pripomenula, že podľa jej očakávaní do roku 2030 dôjde k úsporám elektrickej energie nad 4 TWh/rok, čo je dosť na mesačné zásobovanie napríklad celého Lotyšska. Od roku 2030 by nový režim mohol ročne zabrániť emisiám skleníkových plynov v objeme viac ako 1,4 milióna ton ekvivalentu CO2.

Externé napájacie zdroje sa používajú pri spotrebnej elektronike (smartfóny, reproduktory, zvukové systémy, televízory), výrobkoch IT (modemy, routery, notebooky, tablety, elektronické displeje), malých kuchynských spotrebičoch (mixéry, odšťavovače) a osobných prístrojoch (holiace strojčeky, elektrické zubné kefky).

Nariadenie o ekodizajne pre externé zdroje energie je súčasťou širšieho balíka opatrení prijatých v minulom roku, ktorý pozostáva z desiatich nariadení o ekodizajne a šiestich nariadení o energetickom označovaní.