Miera evidovanej nezamestnanosti v SR vo februári dosiahla 5,05 %

Pridajte názor  Zdroj:

20. 3. 2020 - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku vo februári tohto roka dosiahla 5,05 %. Medzimesačne vzrástla o 0,07 percentuálneho bodu (p.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku vo februári tohto roka dosiahla 5,05 %. Medzimesačne vzrástla o 0,07 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne klesla o 0,11 p. b. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie vo februári tohto roka dosiahol 138.943 osôb. Medzimesačne vzrástol o 1,35 %, medziročne klesol o 1,76 %.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahla v druhom mesiaci tohto roka 6,13 %. Medzimesačne sa nezmenila. Medziročne sa znížila o 0,22 p. b.

Stav celkového počtu uchádzačov o zamestnanie vo februári tohto roka dosiahol 168.865 osôb. Medzimesačne vzrástol o 108 osôb, medziročne klesol o 5163 osôb, čo je o 2,97 % menej.

Z hľadiska krajov bol v troch zaznamenaný medzimesačný pokles nezamestnanosti. Najvýraznejší bol v Trenčianskom kraji. V piatich krajoch bol zaznamenaný medzimesačný nárast nezamestnanosti, pričom najvýraznejší bol v Banskobystrickom kraji.

Z regionálneho hľadiska vo februári najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti zaznamenal Prešovský kraj, a to 8,45 %. Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (5,05 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s nezamestnanosťou 6,94 % a Košický kraj s nezamestnanosťou 7,70 %.

Na okresnej úrovni bol vo februári tohto roka v 36 okresoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 38 okresoch bol zaznamenaný nárast, v piatich okresoch sa nezamestnanosť nezmenila.

Vo februári tohto roka najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (15,61 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (1,92 %) dosiahol okres Nitra.

Celkovo ku koncu februára tohto roka úrady práce evidovali 90.768 voľných pracovných miest. Medzimesačne sa ich počet znížil o 126. Najviac voľných pracovných miest bolo v Bratislavskom kraji, a to 26.602 miest, najmenej voľných pracovných miest bolo v Košickom kraji, a to 5284.