Obec plánuje opraviť úsek cesty v dĺžke okolo 260 metrov

Pridajte názor  Zdroj:

14. 2. 2020 - Prístupovú komunikáciu k poľnohospodárskemu družstvu i rodinným domom v Košických Oľšanoch v okrese Košice-okolie chce obec opraviť.

Prístupovú komunikáciu k poľnohospodárskemu družstvu i rodinným domom v Košických Oľšanoch v okrese Košice-okolie chce obec opraviť. Podľa starostu Slavomíra Horvátha je cesta v katastrofálnom stave. Výdavky na jej rekonštrukciu vyčíslil približne na 60.000 eur.

Zhruba polovica nákladov by mala byť hradená zo zdrojov prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok z Miestnej akčnej skupiny (MAS) Olšava – Torysa. „Peniaze, ktoré MAS dostala, vychádzajú tento rok po 28.500 eur na obec. Na cestu musíme prispieť sumou 31.000 eur. Uvidíme, či na to budeme mať vlastné prostriedky alebo budeme musieť zobrať úver,“ povedal.

Podľa jeho slov je cesta v havarijnom stave a bude potrebné opraviť ju v úseku dlhom okolo 260 metrov. „Bolo by to lacnejšie, ale pre ťažkotonážne vozidlá a traktory, ktoré tadiaľ prechádzajú, bude potrebná dvojitá vrstva asfaltu. Po tej ceste sa dá dostať aj do obce Sady nad Torysou," dodal s tým, že oprava tejto časti cesty bude závisieť od finančných zdrojov. "Je to hudba budúcnosti", povedal Horváth.

Ak obec v spomínanej výzve uspeje, s opravou približne 260 metrov dlhého úseku by sa podľa jeho slov mohlo začať v letných mesiacov.