Spotrebiteľské ceny sa v januári 2020 medziročne zvýšili o 3 %

Pridajte názor  Zdroj:

14. 2. 2020 - V januári 2020 v porovnaní s januárom 2019 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 3 %. Vzrástli ceny v odboroch doprava o 5,6 %, vzdelávanie o 4,9 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 4,4 %, rozličné tovary a služby o 3,2 %, rekreácia a kultúra o 2,9 %, bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 2,8 %, pošty a spoje o 2,1 %, reštaurácie a hotely o 2 %, alkoholické nápoje a tabak o 1,9 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,7 %, zdravotníctvo o 1,4 %, odevy a obuv o 1 %.

V januári 2020 v porovnaní s januárom 2019 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 3 %. Vzrástli ceny v odboroch doprava o 5,6 %, vzdelávanie o 4,9 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 4,4 %, rozličné tovary a služby o 3,2 %, rekreácia a kultúra o 2,9 %, bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 2,8 %, pošty a spoje o 2,1 %, reštaurácie a hotely o 2 %, alkoholické nápoje a tabak o 1,9 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,7 %, zdravotníctvo o 1,4 %, odevy a obuv o 1 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Spotrebiteľské ceny v januári 2020 v porovnaní s decembrom 2019 sa v úhrne zvýšili o 1,2 %. Vzrástli ceny v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje o 2,2 %, bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá o 1,7 %, doprava o 1,6 %, rekreácia a kultúra o 1 %, zdravotníctvo, rozličné tovary a služby zhodne o 0,8 %, alkoholické nápoje a tabak, reštaurácie a hotely zhodne o 0,7 %, vzdelávanie o 0,5 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 0,3 %. Znížili sa ceny odevov a obuvi o 1,5 %. Nezmenili sa ceny za pošty a spoje.

Index spotrebiteľských cien sa v januári 2020 oproti decembru 2019 zvýšil v domácnostiach zamestnancov o 1,1 %, domácnostiach dôchodcov o 1,3 % a v nízkopríjmových domácnostiach o 1,2 %.

Index spotrebiteľských cien sa v januári 2020 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 3 %, domácnosti dôchodcov o 3,2 % a za nízkopríjmové domácnosti o 3,1 %.