Slováci len veľmi opatrne pristupujú k investičným aktivitám

Diskusia 2  Zdroj:

2. 2. 2020 - Mnoho Slovákov nie je ochotných podstupovať riziko, nakoľko sa obávajú straty peňazí.

Slováci sú podľa prieskumu konzervatívny národ a len veľmi opatrne pristupujú k investičným aktivitám. Iba 13 % je ochotných podstúpiť investičné riziko. Podľa aktuálneho prieskumu Slovenskej sporiteľne tretina ľudí uviedla, že hlavným dôvodom sú vysoké náklady na bývanie a energie, ktoré im neumožňujú mesačne si odkladať väčšie sumy peňazí a zároveň ešte investovať. Zhruba 18 % respondentov uviedlo, že posledné dva až tri roky sa im zhoršila finančná situácia domácnosti.

Ako skonštatovala analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková, mnoho Slovákov nie je ochotných podstupovať riziko, nakoľko sa obávajú straty peňazí. "Konzervatívnosť v investovaní vyplýva najmä u mladých ľudí z toho, že majú vysoké náklady pri zakladaní si rodiny. Mnohí takisto uvádzajú, že auto či krúžky detí im ukrajujú značnú časť z ich mesačných rozpočtov, preto nie sú schopní ešte ďalšej odkladať a investovať peniaze," povedala Buchláková.

Tí, ktorí investujú nad rámec sporiacich účtov, uvádzajú ako hlavný dôvod zaistenie si budúcnosti na dôchodku, ale aj vykrytie nečakaných finančných výdavkov v súčasnosti. Približne 13 % Slovákov si z našetrených a investovaných peňazí chce kúpiť nehnuteľnosť. Sporiaci účet majú dve tretiny Slovákov, avšak popri tom využívajú aj iné druhy investovania. Slováci investujú napríklad do investičných a kapitálových životných poistení. Vyjadrilo sa tak 52 % respondentov. Do dôchodkových pilierov investuje 40 % ľudí, do nehnuteľností 23 % a do fondov a cenných papierov 21 %.

Na trhu sú vo všeobecnosti podľa Buchlákovej tri kategórie investorov. Konzervatívny uprednostňuje bezpečnosť investícií pred výnosom. Takýto klienti investujú skôr do konzervatívnych fondov, resp. iných bankových produktov. Konzervatívni investori si skôr zriaďujú termínované vklady alebo sporenia k účtom, kde sú ich prostriedky chránené Fondom ochrany vkladov.

Druhým typom je vyvážený investor, ktorý je ochotný podstúpiť malé riziko, aby získal vyšší výnos. Časť peňazí vložia napríklad na termínovaný vklad a časť peňazí do fondov. Dynamický investor je ochotný znášať veľkú mieru rizika. To podľa Buchlákovej znamená, že je ochotný riskantnejšie investovať, aby získal čo najvyšší výnos. Takýto ľudia najčastejšie investujú do zmiešaných alebo akciových fondov.