Spotrebiteľské ceny na Slovensku boli vlani medziročne vyššie o 2,7 %

Pridajte názor  Zdroj:

14. 1. 2020 - V samotnom decembri inflácia zostala na novembrovej úrovni a ceny tak stúpli o 3 %.

Ceny na záver minulého roka rástli trojpercentným tempom. Medziročná inflácia si tak udržala rast o 3 % z novembra aj v decembri. V priemere za celý rok 2019 tak spotrebiteľské ceny na Slovensku podľa národného indexu medziročne vzrástli o 2,7 %, teda o 0,2 percentuálneho bodu výraznejšie ako rok predtým. Medzimesačne ceny v decembri oproti novembru klesli o 0,1 %, kým mesiac predtým rástli o 0,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ).

Na medziročnej báze sa zvýšili najmä ceny potravín a nealkoholických nápojov o 5,2 %, ceny vzdelávania o 4,5 % či ceny dopravy o 3,6 % a rozličných tovarov a služieb o 3,5 %. Oproti decembru 2018 však zdraželo aj bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá o 2,9 %, alkoholické nápoje a tabak o 2,5 %, rekreácia a kultúra o 2,4 %, pošty a spoje o 1,8 %, reštaurácie a hotely o 1,5 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,3 %, zdravotníctvo o 1 % a odevy a obuv o 0,6 %.

Medzimesačne v decembri oproti novembru sa znížili ceny dopravy o 0,9 %, alkoholických nápojov a tabaku o 0,6 %, nábytku, bytového zariadenia a bežnej údržby domácnosti o 0,3 %, potravín a nealkoholických nápojov a odevov a obuvi zhodne o 0,1 %. Zvýšili sa ceny za reštaurácie a hotely o 0,2 %. Na novembrovej úrovni zostali ceny za bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá, zdravotníctvo, pošty a spoje, rekreáciu a kultúru, vzdelávanie a rozličné tovary a služby.

Medziročná jadrová inflácia, ktorá sleduje spotrebiteľské ceny s vylúčením regulovaných cien a administratívnych zásahov v oblastí daní, v decembri dosiahla 2,9 %, pričom v novembri to bolo 2,7 %. Čistá inflácia, ktorá na rozdiel od jadrovej nezohľadňuje ani vývoj cien potravín, dosiahla v decembri 2,2 %, v novembri bola na úrovni 1,9 %.