Investičný nástroj bez daní a odvodov: Od roku 2020 nová podmienka v zákone

Pridajte názor  
Investičný nástroj bez daní a odvodov: Od roku 2020 nová podmienka v zákone
Zdroj: across
Foto: TASR/F.Ivan


10. 12. 2019 - Čo z toho, ak zarobíte 5 %, keď viac než tretinu výnosu odvediete štátu v podobe daní a odvodov?

Pri investovaní platí, že najlepšie dane sú žiadne dane. To si zabezpečíte investovaním do nástrojov, ktoré sú od daní (a odvodov) zo zákona oslobodené. Pre fyzické osoby platí, že ak lehota medzi nákupom a predajom investičného nástroja, ktorý je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu burzy cenných papierov (napr. indexové fondy, dlhopisy, akcie a pod.), ubehne viac než rok, výnos z predaja takého nástroja je oslobodený od dane aj odvodov.

Od roku 2020 pribudne do zákona nová podmienka. Ak si budete chcieť uplatniť tento tzv. časový test, musí byť investičný nástroj prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu minimálne rok. Ak bol teda investičný nástroj, ktorý ste si kúpili, prijatý na regulovaný trh až po vašom nákupe, ročný časový test začína plynúť až od dňa, v ktorom bol tento nástroj prijatý na regulovaný trh burzy cenných papierov.

Druhou možnosťou, ktorá sa dá využiť práve na konci roka, je započítanie ziskov a strát investičných nástrojov, ktoré sú uvedené v daňovom priznaní na rovnakom riadku. Výnimkou sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, pri ktorých je možné uplatniť už spomínaný časový test. Ak ste v kalendárnom roku zrealizovali z predaja nejakých akcií zisk a z iných stratu, môžete zisky a straty započítať a znížiť si alebo vynulovať svoj čiastkový daňový základ.

Treťou možnosťou, kedy nemusíte platiť dane a odvody, je tzv. daňový štít. Ak v kalendárnom roku dosiahnete výnosy z predaja cenných papierov do 500 eur, dane a odvody neplatíte.

Najmilosrdnejšími daňami pre investora sú daň z dividend (7 %), respektíve zrážková daň (19 %). Ich zaplatenie je výhodnejšie ako kombinácia – daň a zdravotné odvody, ktoré musíte odviesť v prípade niektorých investičných nástrojov (napr. zmenky). Daňové zaťaženie takýchto investičných nástrojov môže totiž dosiahnuť až 39 % (25 % sadzba dane z príjmov a 14 % zdravotné odvody).