Saldo zahraničného obchodu SR bolo v októbri 2019 aktívne

Pridajte názor  Zdroj:

9. 12. 2019 - V októbri 2019 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 7,683 miliardy eur pri medziročnom raste o 0,1 %.

V októbri 2019 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 7,683 miliardy eur pri medziročnom raste o 0,1 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa znížil o 0,8 % na 7,314 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne na úrovni 368,7 milióna eur, teda bolo o 64,7 milióna eur vyššie ako v rovnakom období minulého roku. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v predbežnej správe.

Za január až október 2019 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 2,0 % na 67,166 miliardy eur a celkový dovoz o 4,4 % na 66,112 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v hodnote 1,054 miliardy eur, teda bolo o 1,423 miliardy eur nižšie ako v rovnakom období minulého roku.

Vývoz do členských štátov EÚ v januári až októbri 2019 oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 0,9 % a z celkového vývozu tvoril podiel 84,3 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 67,5 % a medziročne vzrástol o 5,8 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až októbri 2019 oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 8,8 % a z celkového vývozu tvoril podiel 15,7 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 32,5 % a medziročne vzrástol o 1,4 %.

Najviac obchodovaná trieda v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 62,4 % na celkovom vývoze a 50,1 % na celkovom dovoze.

Po sezónnom očistení údajov v októbri 2019 celkový vývoz tovaru dosiahol hodnotu 6,681 miliardy eur pri medziročnom raste o 0,2 %. Celkový dovoz tovaru sa znížil o 0,6 % na 6,506 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 174,3 milióna eur, teda bolo o 48,9 milióna eur vyššie ako v októbri 2018.