Open-source peniaze: Tri kroky pre urýchlenie zániku tradičného bankovníctva

Diskusia 1  
Open-source peniaze: Tri kroky pre urýchlenie zániku tradičného bankovníctva
Zdroj: QZ
Foto: SITA/AP;getty images


9. 12. 2019 - Čísla hovoria jasne, sektor retailového bankovníctva je v kríze. Počet pobočiek aj zamestnancov v sektore finančných služieb drasticky klesá. Aj keď tento trend vyzerá alarmujúco, mali by sme sa tešiť, že zaužívané praktiky bánk z minulosti, ktoré už stratili dôveru mnohých, pomaly končia.

Nedostatok regulácie, nechajte podnikaniu voľný priebeh, bezohľadný prístup s jediný cieľom čo najvyššieho zárobku. To všetko sa podpísalo pod správanie sa bánk. Prostredie nedbanlivosti viedlo k nesprávnemu predaju poistenia ochrany platieb ale aj množstvu škandálov, ako napríklad Libor, keď banky umelo upravovali svoje sadzby tak, aby profitovali z obchodov alebo aby pôsobili dojmom, že sú dôveryhodnejšie ako v skutočnosti boli. A zatiaľ čo niektoré banky niektorým svojim zamestnancom platili mimoriadne vysoké odmeny, súčasne účtovali zákazníkom nadmerné sumy za prečerpanie a menové transakcie, skryté za nepriehľadnými cenovými štruktúrami, čo znemožňovalo porovnávanie jednotlivých bánk medzi sebou.

Tento model minulosti by sa mal nahradiť. Nahradiť lepším systémom založeným na technológiách. Mal by to byť nástroj, ktorý bude demokratizovať a transformovať spôsob, akým využívame finančné prostriedky, a poskytovať úroveň služieb, ktoré si zákazníci a spoločnosť zaslúžia. Aj ten bezprecedentný posun v spotrebiteľských návykoch bol čiastočne vyvolaný novými ponukami nových firiem, ktoré postavili technológie a potreby svojich zákazníkov do centra svojich služieb.

Digitálne banky a fintech poskytovatelia služieb, sa dostávajú do povedomia širšieho trhu, čoraz viac ich využívajú domácnosti, počet zákazníkov sa rýchlo zvyšuje. Podľa spoločnosti Accenture sú digitálne banky pôsobiace vo Veľkej Británii na dobrej ceste k navýšeniu počtu zákazníkov po celom svete na 35 miliónov do 12 mesiacov. A na rozdiel od niektorých tradičných bánk, ktoré teraz ponúkajú aj mobilné bankovníctvo, noví účastníci trhu majú intuitívne a jednoduché užívateľské rozhranie, ktoré je vizuálne príťažlivé. Podobné technologickým platformám ako Airbnb, Facebook a Twitter. Poskytujú tiež používateľom analýzu ich výdavkového správania sa a nástroje, ktoré pomáhajú spravovať majetok a definovať finančné ciele. Je to možné vďaka dramatickému poklesu nákladov na výpočtovú techniku ​​a technológii otvoreného zdroja, ktorá je k dispozícii každému. Výsledkom bude, že sa objaví viac nových spoločností, ktoré sa postavia voči starým výhodám  etablovaných spoločností a dramaticky zvýšia konkurenciu.

Open-source peniaze: Tri kroky pre urýchlenie zániku tradičného bankovníctva

V ostatných mesiacoch sme svedkami, že nielen fintech, ale aj veľké dátové giganty ako Google, Apple, Facebook a Amazon, ohlásili svoj záujem etablovať sa na finančnom trhu s ponukou kreditných kariet, digitálnych platobných systémov, či bežných účtov. V októbri dokonca aj Uber ohlásil záujem presadiť sa vo finančných službách, pričom zdôraznil, že aj spoločnosť pôsobiaca v sektore dopravy sa môže stať hráčom v platobnom priemysle. Zákazníci vždy profitujú z rastu konkurencie, a ani teraz by tomu nemalo byť inak. Zatiaľ sme len v prvej fáze, technológie sa postarajú o ďalšie exponenciálne zrýchlenie v transformácii, čím sa zlepší kvalita služieb samotných. Firmy budú súťažiť o priazeň spotrebiteľov, tí budú mať na výber celú paletu možností. Efektívnosť a výkonnosť týchto technológií nás posunú do ďalšej fázy budúcnosti bankovníctva. V tej už bude hlavným motorom digitálna identita, údaje a distribúcia.

Digitálna identita
Technológie poukázali na neefektívnosť bankového systému. Je zvláštne, že hovoríme o štvrtej priemyselnej revolúcii, ale banky na celom svete stále potrebujú na otvorenie účtu určité dokumenty. Zastarané postupy vyvolávajú pocit, akoby samotné banky brzdili rozvoj hoci je už po ruke jasné riešenie. Pre niektorých je tento proces  len nepohodlný, pre iných to môže znamenať nedostupnosť základných finančných služieb. Vytvorením digitálnej identity, v podstate on-line profilu zákazníka, by sa mantinel odstránil.

Open-source peniaze: Tri kroky pre urýchlenie zániku tradičného bankovníctva

Najlepším príkladom toho, ako dokážu technológie prelomiť administratívnu byrokraciu a postaviť sa „podnikaniu ako zvyčajne“, je India.  V roku 2011 vlastnilo v krajine bankový účet iba 40 % dospelých, pričom drvivá väčšina bola vylúčená z formálnej ekonomiky. Implementácia biometrickej databázy Aadhaar, ktorá poskytuje jedinečnú identitu každému indickému občanovi, zavedenie sporiacich bankových účtov bez obmedzenia, priamy prevod platieb sociálnych dávok na tieto účty a vytvorenie novej národnej digitálnej platobnej infraštruktúry, pomohli zvýšiť toto číslo v roku 2018 na takmer 80 %. Samozrejme spájajú sa s tým aj vážne otázky ochrany súkromia a správy vecí verejných, ktoré je potrebné riešiť, ak sa však bude s technológiou  zaobchádzať zodpovedne, prínosy dramaticky prevažujú nad rizikami.

Údaje
Je šokujúce, ako ľahko poskytujeme všetky naše údaje bezplatne širokej škále on-line platforiem a služieb. Od webov cez sociálne siete a on-line predajcov až po nástroje na zasielanie správ a platobné služby. Spoločnosti v hodnote miliárd dolárov objavili lukratívne nové toky výnosov  využitím obrovského množstva údajov, ktoré zhromažďujú o ľuďoch. Používatelia týchto služieb však za to často nedostanú takmer nič. Banky poznajú svojich klientov dôvernejšie ako väčšina firiem, majú prístup k informáciám počnúc adresou a končiac zvykmi v oblasti výdavkov a finančného zdravia. Vzhľadom na rastúcu nedôveru ohľadom nakladania s osobnými údajmi zohrávajú regulačné orgány čoraz dôležitejšiu úlohu pri zabezpečovaní centralizácie, kontroly a speňaženia údajov používateľov. Bankový sektor v Európe už určitý krok v tomto smere urobil, na základe smernice EÚ o platobných službách (PSD2), ktorý priniesol aj nové zákony zamerané na zlepšenie práv spotrebiteľov a zlepšenie on-line bezpečnosti, ako aj právne predpisy o otvorenom bankovníctve.

Open-source peniaze: Tri kroky pre urýchlenie zániku tradičného bankovníctva

Vďaka odomknutým a ľahko prenosným údajom sa možnosť voľby zo strany zákazníka dramaticky zvýšila. Finančné inštitúcie, ktoré predtým bránili zákazníkom v odchode, sa už nemôžu spoliehať iba na svoju byrokraciu a postupy, ktoré odrádzajú ľudí od toho, aby si otvorili účet inde. Banky museli preukázať svoju hodnotu prostredníctvom služby, ktorú poskytujú, aby si udržali alebo získali podiel na trhu. A to viedlo k lepším skúsenostiam v celom odvetví pre spotrebiteľov.

V konečnom dôsledku budú víťazi v tomto novom konkurenčnom prostredí dobrí v získavaní, spravovaní a využívaní údajov na vytváranie ešte lepších produktov a služieb v prospech spotrebiteľov.

Distribúcia
Finančné systémy sú navrhnuté ako centralizované. Súčasný systém tým sústreďuje riziká a spomaľuje procesy a transakcie, ktoré by inak mohli prebehnúť okamžite. Technológie, ako sú distribuované knihy, budú rozkladať riziko, zvýšia bezpečnosť služieb a umožnia viesť presnejšie záznamy o transakciách. Niektorí dokonca tvrdia, že v distribuovanom svete banky vôbec nepotrebujeme. Je to diskutabilné, ale môžeme očakávať novú generáciu služieb, v ktorých sa všetky tieto finančné a distribuované technológie prelínajú v rýchlosti a užitočnosti pre spotrebiteľov,

Napríklad také hypotéky sú finančným produktom, ktorý spotrebiteľom spôsobuje veľa problémov. Od posúdenia žiadosti po schválenie prejde niekoľko týždňov. V budúcnosti by to nemuselo trvať dlhšie než 10 minút. Umelá inteligencia bude môcť zozbierať údaje z našej digitálnej dátovej stopy, našich financií, vzdelania, životného štýlu, vyhliadok na zamestnanie, úverovej histórie a znášania rizika. Všetko poslúži pre nastavenie čo najlepšej hypotéky šitej na mieru.

Open-source peniaze: Tri kroky pre urýchlenie zániku tradičného bankovníctva

Banka budúcnosti bude musieť premýšľať o ľuďoch úplne iným spôsobom. Vyžaduje si to prístup založený na zákazníkovi, ktorý bude hlboko zakorenený v procese navrhovania a poskytovania služieb. Je to prístup, ktorý má síce digitálny motor, ale v jadre sa zameriava na riešenie našich ľudských problémov a potrieb. Bankovníctvo sa netýka hypotéky, je o bývaní. Nejde o pôžičku, ale o to, na čo ju použijem. Poskytovatelia sa budú musieť zamerať na riešenie problémov zákazníka a pomôcť mu uľahčiť život. Až keď to bude takto fungovať môžeme vyhlásiť, že sme sa ocitli v novom, zlatom veku bankovníctva.