Digitálne meny centrálnych bánk: 5 vecí bez ktorých to nepôjde

Diskusia 1  
Digitálne meny centrálnych bánk: 5 vecí bez ktorých to nepôjde
Zdroj: Project Syndicate
Foto:getty images


19. 11. 2019 - Ako radikálne zmenia digitálne meny naše zaužívané metódy výmeny a spôsob, akým uvažujeme o peniazoch? Otázka pre tvorcov politiky nie je, či sa majú pokúsiť formovať revolúciu v oblasti digitálnych peňazí, ale ako.

Digitálne peniaze sa dostávajú do stredobodu záujmu. Technologické firmy, spoločnosti zaoberajúce sa spracovaním platieb a banky sa usilujú stať sa bránou do rozvíjajúcej sa ekonomiky založenej na platformách. Ceny, ktoré čakajú na víťazov, by mohli byť obrovské.

Príležitosti, ktoré ponúkajú digitálne peniaze, sú jasné. Posielanie peňazí je príliš nákladné a neefektívne a tí, ktorí nakoniec platia najviac, sú často tí, ktorí si to môžu dovoliť najmenej. Zlepšenie týchto procesov by mohlo priniesť značné výnosy a sociálne výhody. Potreby a teda potenciálne výnosy, sú navyše na mnohých rozvíjajúcich sa trhoch ešte väčšie, najmä pokiaľ ide o cezhraničné platby. Podľa Svetovej banky sú priemerné náklady na zasielanie medzinárodných prevodov peer-to-peer v priemere okolo 7 % zo sumy. V súčasnosti prebiehajú snahy o zlepšenie hlavných platobných kanálov, ale zostáva vyriešenie prekážok, ktoré vyplývajú z pravidiel proti praniu špinavých peňazí a zlej kvality údajov.

Už aj niektoré centrálne banky začali skúmať možnosť vydávania vlastných digitálnych tokenov. Iné zatiaľ len študujú zložité právne a regulačné výzvy, ktoré predstavujú digitálne peniaze, aby mohli zabezpečiť menovú a finančnú stabilitu. Lael Brainardová, guvernérka Federálnej rezervnej rady USA tvrdí, že riziká kryptomien prevažujú nad výhodami. Čínska ľudová banka naopak v tomto smere napreduje. Aj keď nie smerom k decentralizovanému modelu blockchainu, ktorý by tak radi videli kryptonadšenci. PBOC chce používať krypto na vydávanie tokenov pre bežné banky, ktoré sa potom prenesú na zákazníkov v existujúcom dvojstupňovom bankovom systéme.

Ak by Európska centrálna banka (alebo niekto iný) chcela byť prvou centrálnou bankou, ktorá vydá vlastné digitálne peniaze, má na to príležitosť. Politikom, ktorí zvažujú túto možnosť, správa BoE ponúka päť odporúčaní.

Infarštruktúra
Menové orgány by mali vytvoriť infraštruktúru, ktorá umožní vzájomné prepojenie alternatívnych spôsobov platby. Súkromný sektor môže prosperovať, keď centrálne banky pôsobia ako inovačná platforma, ako to ukázal guvernér BoE Mark Carney poskytnutím nebankovým platobným spoločnostiam prístup k platobnému systému BoE. Úspech však bude závisieť od toho, ako ľahko môžu noví poskytovatelia získať prístup k infraštruktúre centrálnych bánk, čo si bude vyžadovať dobre navrhnuté rozhrania na programovanie aplikácií, prostredníctvom ktorých sa budú prijímať a zdieľať informácie.


Digitálne meny centrálnych bánk: 5 vecí bez ktorých to nepôjde

Nariadenie o novej generácii platieb

Tvorcovia politík by mali aktualizovať pravidlá, aby odrážali zvyšujúcu sa zložitosť a riziká presunu od súčasného systému. Keď náklady na platby klesnú, hodnota údajov porastie. Existujúce pravidlá týkajúce sa zdieľania údajov, bezpečnosti a zodpovednosti sú však väčšinou nedostatočné. Vzhľadom na nával nových účastníkov je potrebné urobiť opatrenia na sprísnenie regulácie, záťažovými testami by mali prejsť platobné spoločnosti pre posúdenie ich finančnej odolnosti a počítačovej bezpečnosti.

Lepšia digitálna identifikácia
Nevyhnutný krok na zlepšenie finančného začlenenia, obmedzenie kybernetických podvodov a zníženie nákladov. Niektoré krajiny už dosiahli v tejto oblasti pôsobivý pokrok. Pre krajiny, ktoré nemajú tradíciu vo vydávaní identifikačných kariet to bude znamenať viac práce, ale ich vlády môžu spolupracovať so súkromným sektorom alebo použiť existujúce vysokokvalitné národné súbory údajov, ako sú čísla pasov a daňových identifikátorov.

Prísnejšie štandardy
Všetky krajiny musia podporovať prísnejšie štandardy zasielania správ s cieľom zlepšiť cezhraničné platby, znížiť náklady a zabrániť podvodom. Rovnako ako poštové smerovacie čísla pomáhajú poštám dostať sa na správne miesto, mohlo by sa aj odosielatelia a príjemcovia platieb lepšie označiť.

Plán znižovania hotovosti
Tvorcovia politík musia vypracovať plán, podľa ktorého sa bude znižovať miera hotovosti v obehu. Vo Švédsku sa hotovostné platby za posledné desaťročie znížili o 80 % a mnoho ďalších rozvinutých trhov zaostáva len o 5 až 10 rokov. Digitálne platby prinesú mnoho výhod, ale švédske skúsenosti ukazujú, že bez koordinovaného plánu môže tempo zmeny vylúčiť niektoré skupiny obyvateľstva. Keďže sa platobné návyky menia, každá krajina bude potrebovať stratégiu na zlepšenie svojej platobnej infraštruktúry, vrátane širokopásmových sietí a sietí mobilnej komunikácie tak, aby nikto nezostal diskriminovaný. Otázky s tým súvisiace, ako je dominantné postavenie na trhu alebo riziká počítačovej bezpečnosti, sa v politických diskusiách nepochybne stanú významnejšími.


Autorom je Huw van Steenis, bývalý poradca guvernéra Bank of England Marka Carneyho, člen Rady globálneho budúceho menového a finančného systému Svetového ekonomického fóra.