Mladým chýba kritické myslenie, nepoznajú základné zákonitosti práce s peniazmi

Diskusia 2  
Mladým chýba kritické myslenie, nepoznajú základné zákonitosti práce s peniazmi
Zdroj: Salve Finance
Foto: getty images


28. 10. 2019 - V úrovni finančnej gramotnosti sme na nelichotivom, až 16-tom mieste v rámci krajín Európskej únie. Potreba skvalitnenia finančnej gramotnosti sa na Slovensku skloňuje už niekoľko rokov.

K téme finančnej gramotnosti sa vyjadrujú odborníci, venujú sa jej viaceré spoločnosti. Dlhé roky však chýba ucelená koncepcia, hlavne zo strany štátu. Preto je snaha ministerstva financií odštartovať pilotný projekt finančného vzdelávania Deň pre školy, chvályhodná. Dôvodom projektu je aj vysoká zadlženosť slovenského obyvateľstva. Aj preto viacerí odborníci i finančné inštitúcie začínajú stále viac volať po potrebe vrátiť sa k sporeniu a začať mu učiť aj naše deti.

Úroveň finančnej gramotnosti je stále nedostatočná, potvrdzujú to nielen testy či prieskumy, ale aj reálny život,“ hovorí Mária Hankociová s finančno-poradenskej spoločnosti Salve Finance. „Deťom a mladým ľuďom chýba kritické myslenie pri rozhodovaní sa o peniazoch a navyše pod vplyvom reklamy robia ľahkovážne rozhodnutia.“

Banky využíva stále viac mladých
Podľa odborníkov majú banky špecializované a v niektorých prípadoch aj sofistikované reklamné kampane zamerané práve na študentov a mladých ľudí. „Ponúkajú im svoje základné služby zdarma alebo ich vítajú bonusom v hodnote niekoľkých desiatok eur,“ hovorí Rastislav Kočan z prieskumnej agentúry Go4insight. Aj preto využívanie bánk a jednotlivých základných produktov medzi mladými ľuďmi narástol. „Bankové služby sa stále viac udomácňujú aj medzi mladými ľuďmi. Za posledných 10 rokov sa zvýšilo využívanie bánk takmer o tretinu, služby bánk využíva už 82% mladých ľudí vo veku od 15 do 26 rokov, čo je podľa mňa dobrý trend,” upresňuje Rastislav Kočan. Má to však aj druhú stranu mince. V mnohých prípadoch prichádzajú ľudia do problémov, pretože nepoznajú základné zákonitosti práce s peniazmi. Ide najmä o úvery. „Na základe našich skúseností, majú niektorí ľudia problémy pri komunikácii s bankami,” hovorí Radovan Slobodník z Prvej stavebnej sporiteľne. „Ak sa dostanú do finančnej insolventnosti, riešia to často prehnaným zadlžovaním sa. Toto všetko je dôsledok nedostatočnej prípravy. “

Mladým chýba kritické myslenie, nepoznajú základné zákonitosti práce s peniazmi

Vzdelávanie už na školách

Vzdelávanie smerujúce k zvýšeniu finančnej gramotnosti je veľmi roztrieštené, robia ho sčasti školy, tretí sektor, finančné inštitúcie. Jedným slovom všetci robia všetko. Chýba prepracovaná koncepcia, ktorá by sa mala začať aplikovať už vzdelávaním detí na školách.

Zvyšovanie finančnej gramotnosti patrí do škôl všetkých stupňov,” hovorí Mária Hankociová so Salve Finance. „Učitelia však nie sú dostatočne pripravení na zvládnutie témy, necítia sa v nej komfortne, preto ju často odsúvajú. Vzdelávať by sa mali preto aj budúci učitelia.”

Vzdelávať by sa však mali aj rodičia či starí rodičia.  „Tu totiž často narážame na problém, že rodičia s nízkou gramotnosťou nedokážu viesť svoje deti v tejto otázke správnym smerom,” hovorí Radovan Slobodník. „Preto je vhodné vzdelávať aj dospelých. Je dôležité, aby aj dospelí ľudia mali dostatok informácií o práci s peniazmi, a aby ich následne vedeli odovzdávať ďalej.”

Ďalším dôležitým prvkom je hovoriť s deťmi o peniazoch otvorenie, napríklad spoločne plánovať dovolenku aj s jej finančným krytím. „Ak deti budú peniaze považovať za nástroj potrebný k životu a nie iba ako cieľ, budú to cítiť a začnú vnímať peniaze úplne inak,” upresňuje Mária Hankociová. „Okrem toho je potrebné dávať im vreckové, nechať ich učiť sa rozhodovať o vlastných peniazoch už od útleho veku.”

Riešením je učiť deti sporiť
Jednou z možností ako naučiť deti i dospelých poctivo a zodpovedne pracovať so svojimi peniazmi je sporenie. „Aj finančné inštitúcie by mali k tejto téme pristupovať zodpovednejšie,” hovorí Mária Hankociová zo Salve Finance. „ Napríklad účty pre mladých, tu by nemalo stačiť, že sú “zadarmo”, teda bez poplatku. Mala by tu byť veľká motivácia k sporeniu, mohli by pracovať s cieľmi klientov a byť im nápomocní pri prekonávaní prekážok.” Jednou z nich je aj otázka získania bývania. Stavebné sporenie pracuje na tomto poli už celé roky.  Pomáha Slovákom pripravovať si financie do budúcnosti, resp. získať úver na riešenie  ich bytovej otázky. „Z hľadiska finančnej gramotnosti rozhodne zohráva dôležitú  úlohu aj prostredníctvom detského stavebného sporenia,” dopĺňa Radovan Slobodník. „Dieťa vďaka nemu od malička vidí, že rodičia mu odkladajú peniaze na jeho budúcnosť a takto ho vedú k zodpovednému narábaniu s financiami. Tieto dobré návyky si potom ponecháva aj v dospelosti a odovzdáva ich zasa svojim deťom.”