V júli pokračovalo spomaľovanie rastu úverov, najmä v podnikovom sektore

Pridajte názor  Zdroj:

30. 8. 2019 - Firmy podľa NBS naďalej zostávajú opatrné v zadlžovaní sa.

Spomaľovanie rastu úverov pokračovalo aj v júli. Ako ďalej vyplýva z údajov Národnej banky Slovenska (NBS), medziročná dynamika úverov súkromnému sektoru sa znížila o 0,3 percentuálneho bodu na 6,8 %. Tento vývoj je podľa centrálnej banky v porovnaní s aktuálnym odhadom mierne pesimistickejší.

Úvery nefinančným spoločnostiam medzimesačne klesli o 0,5 %, čím sa znížil medziročný rast na 4,4 %. Firmy naďalej podľa NBS zostávajú opatrné v zadlžovaní sa. Nižšia úverová angažovanosť môže podľa centrálnej banky naznačiť odkladanie investičných rozhodnutí a oslabiť tak investičný dopyt v treťom štvrťroku.

Medziročná dynamika úverov domácnostiam bola v júli na úrovni 9 %. Dopyt sa mierne obnovil. Oživenie dopytu po úveroch dokumentuje objem transakcií v absolútnom vyjadrení. V júli pritieklo do sektoru domácností najviac úverov na nehnuteľnosti za posledný rok. Prispel k tomu najmä zostrený konkurenčný boj, ktorý sa premietol do poklesu úrokov.

Vklady súkromného sektora vzrástli v júli medziročne o 5,4 %, čo znamená spomalenie o 0,8 percentuálneho bodu. Dôvodom bolo pribrzdenie ekonomickej a úverovej aktivity, ktoré sa prejavilo najmä v podnikovom sektore. Vklady domácností rastú podľa centrálnej banky stabilným tempom a sú podporené dobrou situáciou na trhu práce.