Týždenný prehľad ekonomických udalostí v SR na 35. týždeň

Pridajte názor  Zdroj:

23. 8. 2019 - pondelok09.30 Eurocomb 2019 medzinárodná konferencia o kombinátorike ako významnej disciplíne pre súčasnosť aj budúcnosť.

pondelok

09.30 Eurocomb 2019

medzinárodná konferencia o kombinátorike ako významnej disciplíne pre

súčasnosť aj budúcnosť.

Bratislava, Univerzita Komenského, rektorát, Šafárikovo námestie

27. augusta - utorok

09.30 Stretnutie na tému Perry Talents ako prvý akcelerátor na Slovensku

pripraví a pošle startupy na pobyt do Virgínie a Izraela s médiami

Bratislava, Perry Talents, Šafárikovo námestie 7

28. augusta - streda

Akcie nie sú hlásené.

Informatívne správy ŠÚ SR o:

- indikátore ekonomického sentimentu v auguste 2019;

- konjunkturálnom prieskume v obchode v auguste 2019;

- konjunkturálnom prieskume v priemysle v auguste 2019;

- konjunkturálnom prieskume v službách v auguste 2019;

- konjunkturálnom prieskume v stavebníctve v auguste 2019;

- spotrebiteľskej atmosfére na Slovensku v auguste 2019;

- vývoji cien vo výrobnej sfére v júli 2019

29. septembra - štvrtokAkcie nie sú hlásené.

30. augusta - piatokAkcie nie sú hlásené.

Informatívne správy ŠÚ SR o:

- priemerných cenách pohonných látok v SR - 34. týždeň 2019

- vývoji cien nehnuteľností určených na bývanie v 2. štvrťroku 2019;

- vývoji indexov cien vo vybraných trhových službách v 2. štvrťroku

2019;

31. septembra - sobotaAkcie nie sú hlásené.

1. septembra - nedeľa

09.00 2. ročník farmárskeho podujatia pod názvom Farmár Fest 2019