Spoločnosť Progress Trading prevezme časť aktív firmy Oktan, transakciu odobril PMÚ

Pridajte názor  Zdroj:

19. 8. 2019 - Spoločnosť Progress Trading sa zaoberá výrobou, nákupom, skladovaním a predajom pohonných látok. Oktan na Slovensku prevádzkuje čerpacie stanice.

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly spoločnosti Progress Trading, a.s., nad časťou aktív firmy Oktan, a.s. PMÚ o tom informoval o tom v tlačovej správe. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 15. augusta. Spoločnosť Progress Trading sa zaoberá výrobou, nákupom, skladovaním a predajom pohonných látok. Oktan na Slovensku prevádzkuje čerpacie stanice.

Ako ďalej uviedol PMÚ, skupina oznamovateľa pôsobí najmä v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu s pohonnými hmotami, v oblasti výroby a veľkoobchodného predaja bioetanolu, biodieselu (FAME) a repkového oleja, ako aj v oblasti veľkoobchodu s LPG. Spoločnosť Progress Trading prevádzkuje sklad pohonných hmôt v Trebišove a Príbovciach. Firma Oktan pôsobí v oblasti maloobchodného predaja motorovej nafty, automobilového benzínu, LPG, motorových olejov a ostatného tovaru, a to výlučne na území SR. "Táto časť podnikateľa Oktan pozostáva z aktív slúžiacich na prevádzku 12 čerpacích staníc," informoval PMÚ.

Súčasťou transakcie nie je sklad pohonných hmôt, ktorý prevádzkuje Oktan v Kežmarku. "Medzi aktivitami skupiny oznamovateľa a časťou aktív podnikateľa Oktan, nad ktorými oznamovateľ získava kontrolu, existuje horizontálne prekrytie aktivít v oblasti maloobchodného predaja motorovej nafty a motorových olejov na čerpacích staniciach, pričom ani v jednej lokalite sa súčasne nenachádzajú čerpacie stanice účastníkov koncentrácie," informoval PMÚ. Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.