Slovensko stále nepatrí medzi lídrov vo využívaní OZE

Pridajte názor  Zdroj:

19. 8. 2019 - Zvyšovať podiel zelenej energie by mohli pomôcť aj finančné inštitúcie. Tie sa už na niektorých projektoch podieľajú.

Slovensko stále nepatrí v Európskej únii medzi lídrov v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energií (OZE). Ako vyplýva z posledných údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat, podiel obnoviteľných zdrojov na energetickej spotrebe Slovenska sa k záveru roka 2017 znížil na 11,5 %. V rámci Európskej únie nám tak patrí až 20. priečka. Európsky priemer vo využívaní OZE sa pohyboval na úrovni 17,5 %.

Zvyšovať podiel zelenej energie by mohli pomôcť aj finančné inštitúcie. „Na rozvoji a zvyšovaní podielu produkcie energie z obnoviteľných zdrojov majú nezastupiteľnú úlohu aj finančné inštitúcie a ich ochota akceptovať pri týchto projektoch neraz vyššiu mieru rizika,“ uviedol riaditeľ Odboru štruktúrovaného financovania ČSOB Tomáš Korauš.

Podiel investícií ČSOB v energetickom sektore do podpory a rozvoja obnoviteľných zdrojov energie sa už dostal k hranici 45 % a ambíciou je ďalej ho zvyšovať. „Je to v súlade s cieľom KBC, akcionára ČSOB na Slovensku, aby do roku 2030 smerovalo minimálne 50 % investícií v energetickom sektore práve na podporu a rozvoj obnoviteľných zdrojov,“ dodal Korauš.

ČSOB sa v súčasnosti nijako nepodieľa na financovaní a podpore investícií v uhoľnom sektore vrátane ťažby uhlia a výroby energie a tepla na báze uhlia. „V súlade so stratégiou KBC sme sa od týchto aktivít odklonili v roku 2016,“ doplnil Korauš.

Väčšina financií v rámci podpory obnoviteľných zdrojov energie smeruje v prípade ČSOB do solárnych elektrární (57 %), a to nielen na Slovensku, ale aj v Česku a Maďarsku. „Na Slovensku aktuálne financujeme 51 projektov využívajúcich solárnu energiu. V spolupráci so sesterskou K&H v Maďarsku sme tento rok podporili aj troch slovenských investorov orientujúcich sa na maďarský trh sumou 56 miliónov eur,“ spresnil Korauš.

Ďalších 40 % portfólia v rámci obnoviteľných zdrojov smeruje do podpory vodných elektrární. „Ďalšiu časť mixu tvoria vybrané projekty z rôznych oblastí tvorby energie z obnoviteľných zdrojov. Veľký potenciál vnímame na Slovensku aj v podpore využívania alternatívnych zdrojov v agrosektore,“ uzatvoril Korauš.

Slovenská sporiteľňa aktuálne financuje niekoľko desiatok projektov obnoviteľných zdrojov. „Ide o projekty od fotovoltických elektrární, cez malé vodné elektrárne, výrobu elektriny z biomasy až po bioplynové stanice,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.

Ďalšia slovenská banka VÚB banka sa podieľa na financovaní výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie. „Hlavný podiel predstavujú fotovoltické elektrárne, ale v portfóliu máme aj vodné elektrárne. V malej miere máme zastúpené aj projekty bioplynových staníc a iných alternatívnych zdrojov výroby,“ dodala PR manažérka VÚB banky Lucia Luptáková.

Tatra banka bola aktívna v oblasti financovania projektov založených na obnoviteľných zdrojoch energie od roku 2010, kedy štartovala výraznejšia podpora v tejto oblasti. „Aktuálny objem financovania v OZE projektoch presahuje 100 miliónov eur, pričom najvyšší dvojtretinový podiel predstavujú projekty fotovoltických elektrární, 20 % portfólia je nasmerovaných do bioplynových staníc a zvyšok tvoria malé vodné elektrárne,“ konštatoval pre agentúru SITA vedúci oddelenia agrofinancovania a štruktúrovaného financovania Tatra banky Radovan Mik.

OTP Banka sa podľa svojho hovorcu Róberta Varšányiho angažuje v projektoch obnoviteľných zdrojov energie v oblasti fotovoltiky, bioplynu a malých vodných elektrární. „Celkovo tvoria projekty OZE približne 16 % z nášho portfólia,“ uzavrel Varšányi.