Agentúra S&P potvrdila Slovensku rating A+ so stabilným výhľadom

Diskusia 3  Zdroj:

26. 7. 2019 - Ratingová agentúra S&P potvrdila Slovensku rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Prognóza S&P na najbližšie roky hovorí o zvyšovaní hospodárskeho rastu krajiny, zdravej fiškálnej pozícii štátu a atraktivite krajiny pre investorov.

Ratingová agentúra S&P potvrdila Slovensku rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Prognóza S&P na najbližšie roky hovorí o zvyšovaní hospodárskeho rastu krajiny, zdravej fiškálnej pozícii štátu a atraktivite krajiny pre investorov. Rast ekonomiky pokračuje podľa S&P vďaka úspešným investíciám a domácej spotrebe.

V tomto roku bude slovenská ekonomika rásť 3,5-percentným tempom posilneným priamymi zahraničnými investíciami najmä v automobilovom priemysle, vplyvom integrácie do globálnych hodnotových reťazcov a zvýšenou produktivitou práce.

Ratingová agentúra predpokladá, že hrubý dlh verejnej správy bude mať klesajúci trend pod úroveň 40 % hrubého domáceho produktu (HDP) do roku 2022 a odhaduje iba mierny fiškálny deficit.

Pozitívne bol hodnotený silný inštitucionálny rámec krajiny, ktorý umožňuje viesť obozretnú hospodársku politiku, ale aj plánované 10-percentné zvýšenie miezd vo verejnom sektore, ktoré sa premietne do silnejšej spotreby domácností.

Na druhej strane, za prípadné riziko S&P považuje práve možné prehriatie ekonomiky v dôsledku narastajúceho počtu úverov, ako aj riziko zníženia hospodárskeho rastu vyvolaného poklesom zahraničného dopytu v automobilovom priemysle. Približne až 30 % zo slovenského exportu tvorí automobilový priemysel. Podľa ratingovej agentúry je slabou stránkou Slovenska aj vysoká zadlženosť domácností.