Rastie počet pracujúcich dôchodcov

Diskusia 5  Zdroj: TASR

26. 7. 2019 - Počet pracujúcich dôchodcov stúpa. Pri medziročnom porovnaní za mesiac jún 2018 a jún 2019 ich počet vzrástol o viac ako 14.000.

Počet pracujúcich dôchodcov stúpa. Pri medziročnom porovnaní za mesiac jún 2018 a jún 2019 ich počet vzrástol o viac ako 14.000. Vyplýva to zo štatistík Sociálnej poisťovne.

Kým v júni 2018 pracovalo celkovo 246.061 starobných a invalidných dôchodcov, minulý mesiac ich bolo 260.195. Mnohí z nich tak využívajú pred rokom (od 1. júla 2018) zavedenú možnosť uplatniť si pri práci na dohodu tzv. odvodovú úľavu. Znamená to, že ak si u zamestnávateľa čestným vyhlásením uplatnia výnimku najviac na jednu dohodu, nemusia platiť dôchodkové poistenie v prípade, ak ich príjem z tejto dohody za kalendárny mesiac nepresiahne 200 eur, respektíve pri predčasných starobných dôchodcoch je hranica príjmu stanovená na 2400 eur ročne.

Z celkového počtu 260.195 pracujúcich dôchodcov v júni 2019 bola väčšina poberateľmi starobných dôchodkov, a to 155.287 osôb. Nasledovali invalidní dôchodcovia, ktorých poisťovňa evidovala 103.138, a napokon poberatelia predčasných starobných dôchodkov, ktorých bolo minulý mesiac 1770.

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje na to, že predčasní starobní dôchodcovia môžu pracovať výlučne na jednu dohodu, buď o vykonaní práce, alebo o pracovnej činnosti s príjmom do 200 eur mesačne (2400 eur ročne), inak sa im zo zákona automaticky zastavuje výplata predčasného starobného dôchodku.