Zdieľaná jazda a regulácia kolobežiek: Nezabíjajme potenciál mikromobility

Diskusia 10  
Zdieľaná jazda a regulácia kolobežiek: Nezabíjajme potenciál mikromobility
Zdroj: HOR
Foto: SITA/AP


16. 7. 2019 - Mestá sa spájajú v snahe regulovať dopravu na elektrických kolobežkách. Podobne ako sa na Slovensku schvaľuje aktuálna zmena pravidiel pre dvojkolesové vozidlá v cestnej premávke, rovnako aj mestá ako New York, Miami, San Francisco, ale aj Bogota v Kolumbii spojili v utorok 25.6. sily do neziskovej organizácie pod názvom Open Mobility Foundation (OMF).

Úlohou neziskovky bude zber, spracovanie a štandardizácia dát o tom, kde sa zdieľané vozidlá ako autá, kolobežky, motocykle a bicykle pohybujú a kde sú zaparkované. Dnes organizácia združuje 15 miest z rôznych krajín no ďalších 50 miest z celého sveta sa pripojilo ako pozorovatelia.

OMF bude využívať digitálne nástroje vytvorené odborom dopravy mesta Los Angeles pod názvom Mobility Data Specification. Tieto nástroje využíva radnica v Los Angeles na zbieranie a vyhodnocovanie informácií o tom, kde je najväčší počet kolobežiek a skútrov zaparkovaných, kde sa na nich pohybujú zákazníci, ktoré kolobežky majú poruchu, či ktoré boli ukradnuté. Mesto cez tento kanál môže zároveň informovať poskytovateľov týchto služieb o udalostiach, ktoré by mohli viesť v niektorej štvrti zvýšenému dopytu.

Zdieľaná jazda a regulácia kolobežiek: Nezabíjajme potenciál mikromobility

Doteraz sa tu zbierali len údaje z kolobežiek, bicyklov a skútrov, ale mestá združené v OMF by pomocou neho chceli regulovať aj poskytovateľov zdieľaných jázd zo skupiny Uber, Bolt, Lyft. Predstavou miest zoskupených pod OMF je, aby mali prehľad o často kontroverzných podmienkach panujúcich pri využívaní týchto nezávislých dopravných prostriedkov. Už dnes viac ako 50 miest využíva Mobility Standard ako normu a od poskytovateľov a požičovní vyžadujú dáta v tomto formáte, ak chcú aj naďalej prevádzkovať svoje požičovne na území miest. Na rozdiel od zdieľaných jázd v autách, ktoré spadajú pod legislatívu ministerstiev dopravy, kolobežky a bicykle sú väčšinou v gescii miestnych úradov.

Zdieľaná jazda a regulácia kolobežiek: Nezabíjajme potenciál mikromobility

Hlavným motívom miest k prijatiu týchto noriem je podľa ich vyjadrenia snaha o bezpečnosť na chodníkoch a cestách, zároveň sa dáta o hustote prepravy prenášajú do navigačných softvérov. Aktuálnou témou je samozrejme aj čistota ovzdušia a celková hustota dopravy v špičkách. Mnohé radnice majú na zreteli aj sociálnu situáciu v ich mestách a snažia sa pri udeľovaní licencií pre požičovne klásť aj požiadavky, aby kolobežky či bicykle boli k dispozícii aj v tých častiach mesta, kde žijú sociálne slabší obyvatelia a ich využívanie bolo v rovnováhe so štvrťami, kde žijú bohatší občania.

OMF k spolupráci zatiaľ neprizvala všetkých poskytovateľov služieb zdieľaných jázd a prenajímateľov kolobežiek. Medzi zakladateľmi sú do teraz len firmy SPIN (prevádzkovateľ požičovne skútrov vo vlastníctve spoločnosti Ford) a miliardový startup BIRD. Založenie OMF nerieši úplne všetky problémy spojené s kolobežkami, no môže to prispieť k zjednoteniu formy regulácie.

Zdieľaná jazda a regulácia kolobežiek: Nezabíjajme potenciál mikromobility

Dobrým príkladom je vývoj situácie v San Franciscu, kde sa mestský úrad pre dopravu dostal do sporov s poskytovateľmi kolobežiek vzhľadom ne obrovské počty sťažností obyvateľov na porozhadzované kolobežky po chodníkoch, zablokované výjazdy pre sanitky, na kolobežkárov nedodržiavajúcich dopravné predpis a podobne. To viedlo k celoplošnému zákazu týchto prostriedkov a k prehodnoteniu politiky voči kolobežkám v meste. Od októbra 2018 môžu v rámci jednoročného skúšobného režimu opäť elektrické kolobežky požičiavané a používané v San Franciscu, no licenciu dostali z 12 uchádzačov len dve spoločnosti – Scoot a Skip. Ostatní hráči zostali bez povolenia a počas nasledujúcich mesiacov sa súdnou cestou domáhali zmeny v tomto mestskom opatrení, no súdy ich sťažnosti zamietli.

Zdieľaná jazda a regulácia kolobežiek: Nezabíjajme potenciál mikromobility

Jump, ktorý patrí pod Uber, LIME a rovnako už spomínaný SPIN neobstáli so svojimi odvolaniami a na území San Francisca zatiaľ ich kolobežky nie sú legálne. Problémom sú najmä nehody spôsobené používateľmi, ktorí bez prílb, či na nesprávnych miestach spôsobili zranenia iným účastníkom premávky, či domrzačili sami seba. Nehody sú mnohokrát spôsobené aplikáciou, ktorá naviguje jazdca na kolobežke do miest, kde mu hrozí zrážka s autami, alebo chodcami. Skúšobný ročný program v San Franciscu udelil povolenie pre maximálne 2 500 kolobežiek, určil prísne pravidlá na parkovanie (nesmú byť položené na bok, musia byť odstavené buď v blízkosti stojanov na bicykle, alebo pri krajnici, nesmú blokovať označené nájazdy pre telesne postihnuté osoby atď.) Počas jazdy musí používateľ mať na hlave prilbu a nesmie sa s kolobežkou pohybovať po chodníku, musí dodržiavať svetelnú signalizáciu a jazdiť len po cestách spolu s ostatnými vozidlami.

Zdieľaná jazda a regulácia kolobežiek: Nezabíjajme potenciál mikromobility

V Kodani začali byť problémy s opitosťou na kolobežkách po chodníkoch. Ako napísal The New York Times, za jediný víkend ta, zatkli 28 ľudí, 24 z nich bolo obvinených z jazdy pod vplyvom alkoholu. Hrozí im pokuta až do výšky 500 EUR a pri recidíve dokonca väzenie. Tamojšie pravidlá zakazujú jazdu po chodníku alebo v pešej zóne. Tak ako v iných európskych mestách aj v Kodani ponúka na krátkodobý prenájom s využitím mobilnej aplikácie hneď niekoľko firiem. Od januára požiadalo o povolenie až 13 spoločností, ktoré by chceli v meste prevádzkovali 21 000 kolobežiek. Miestna rada chce rozhodnutie o tom, koľkí dostanú na prevádzku licenciu, a koľko bude takýchto elektrických dopravných prostriedkov v meste, zverejniť do jesene.

Mikromobilita má v každom prípade potenciál zlepšiť dopravnú situáciu v mestách a znížiť počet áut na cestách a parkoviskách. Tiež môže viesť k zníženiu množstva CO2 v ovzduší. Je len nutné nájsť cestu k udržaniu bezpečnosti a poriadku na chodníkoch.