The Economist: Zmena nálady, investori sa už z fúzií netešia

Pridajte názor  
The Economist: Zmena nálady, investori sa už z fúzií netešia
Zdroj: The Economist
Foto: getty images


10. 7. 2019 - Fúzie a akvizície (M&A) sú často predmetom sporov medzi manažérmi, ktorí majú tendenciu budovať korporátnu ríšu, a medzi oveľa opatrnejšími akcionármi, investormi a regulátormi. The Economist upozorňuje, že vo všeobecnosti sa hovorí o tom, že fúzie a akvizície zvyčajne ničia hodnotu na strane kupujúceho, pretože má tendenciu preplácať. Údaje ale ukazujú, že po roku 2008 sa darilo akciám kupujúcich spoločností lepšie ako celému trhu.

V USA bol po roku 2000 jasne viditeľný trend korporátnej konsolidácie. Spoločnosti sa snažili dosiahnuť čo najväčšie rozmery, aby profitovali z úspor z rozsahu a tiež posilnili svoje trhové pozície voči konkurencii. Výsledkom boli ich vyššie zisky, z čoho mali radosť investori. Tento rok už boli globálne ohlásené transakcie v hodnote 1,8 bilióna dolárov, z toho je 53 % zo Severnej Ameriky. Tamojšie spoločnosti sa tiež stále viac zameriavajú na rast na domácom trhu.

"Investori sa z tohto vývoja ale prestali radovať a namiesto toho transakcie intenzívne kritizujú," píše The Economist. Prejavuje sa to aj na cenách akcií spoločností, ktoré plánujú M&A, a The Economist sa snaží zistiť, čo je príčinou tohto významného obratu.

The Economist: Zmena nálady, investori sa už z fúzií netešia

Čiastočne by sa to dalo vysvetliť tým, že investori už toľko nefandia gigantom, ktorí sa snažia zvýšiť svoje marže osekávaním nákladov. Namiesto toho preferujú menšie firmy, ktoré sa zameriavajú na rast tržieb. A je možné, že medzi investormi prevláda pocit, že transakcie s najväčším potenciálom už prebehli a zostávajú už len tie pochybnejšie.

Väčšie prekážky fúziám a akvizíciám začínajú klásť aj regulátori, týka sa to aj technologického odvetvia. The Economist tvrdí, že transakcie, ako bolo prevzatie WhatsAppu Facebookom, či kúpa LinkedIn Microsoftom, by dnes už čelili oveľa väčšiemu odporu. Technologické spoločnosti pritomk dnes patria medzi tie najväčšie, a ak dôjde k "de facto zákazu akvizícií v tomto sektore, mohlo by to obmedziť aktivitu M & A na celé roky".

The Economist uzatvára úvahu s tým, že fúzie a akvizície sa vždy pohybovali na vlnách, posledné dve desaťročia sa niesli v duchu budovania obrovských firiem, ktorých trhová sila prekonávala tú na strane spotrebiteľa. A toto obdobie sa už môže končiť.