Podmienky na námornej lodi prejdú úpravou

Diskusia 2  Zdroj:

25. 6. 2019 - Pracovno-sociálna oblasť, kontrola životných a pracovných podmienok na námornej lodi, ale aj dĺžka trvania služby a čas odpočinku sa upravia.

Pracovno-sociálna oblasť, kontrola životných a pracovných podmienok na námornej lodi, ale aj dĺžka trvania služby a čas odpočinku sa upravia. Návrh zákona o námornej plavbe z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR v utorok schválilo plénum parlamentu.

Návrh zákona má za cieľ harmonizovať vnútroštátne právo s právom Európskej únie (EÚ), a to transpozíciou smernice Rady EÚ. Upravuje okrem iného aj to, aké doklady a v akom jazyku musia byť na palube námornej lode, povinnosť veliteľa v prípade choroby alebo zranenia člena lodnej posádky, povinnosť vlastníka námornej lode poistiť sa na účely krytia nákladov za poskytovanie zdravotnej starostlivosti a krytia nákladov spojených s repatriáciou člena lodnej posádky.

Novela obsahuje aj povinnosť sprístupniť členovi lodnej posádky postup vybavovania sťažností v pracovnoprávnych vzťahoch na námornej lodi a zabezpečiť členovi lodnej posádky vhodné ubytovanie a stravu. Cieľom návrhu zákona je tiež precizovanie niektorých ustanovení zákona, čo si podľa MDV vyžiadali aplikačná prax a výsledky auditu Medzinárodnej námornej organizácie.

V súvislosti s požiadavkou Dohovoru o práci v námornej doprave je ministerstvo zároveň povinné zabezpečiť repatriáciu člena lodnej posádky, ak si vlastník lode nesplní túto povinnosť, a to v prípade, ak je námorná loď zapísaná v námornom registri SR. "Návrh zákona v prípade registrácie námornej lode v námornom registri Slovenskej republiky bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie a sčasti aj sociálne vplyvy," uvádza rezort dopravy v dôvodovej správe.